Innenriks

Nå faller habilitetsdommen

Ni måneders intenst politisk drama går mot slutten når Stortingets kontrollkomité i dag kommer med sin dom over habilitetsskandalene.

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Kort tid etter klokka 12 ventes det at medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommer ut fra sitt avsluttende møte i saken og legger fram sine innstillinger i saken.

Komiteens saksordfører Grunde Almeland (V) har ledet an granskningen av saker knyttet til fem vidt forskjellige norske politikere.

Størst spenning er det knyttet til sakene til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). I begge deres tilfeller har ektemennene handlet aksjer mens politikerne har hatt tunge politiske verv, noe som har ført til at de ble inhabile.

Ventes sterk kritikk til Solberg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan gi flere forskjellige typer kritikk.

Erna Solberg (t.h.) og Anniken Huitfeldt har vært i sentrum for de mest omtalte habilitetssakene.

«Sterkt kritikkverdig», den nest sterkeste formen, er ifølge flere mediers opplysninger den sterkeste kritikken som ligger an til å tas i bruk. Ifølge TV 2 og VG ligger Solberg an til å få denne formen for kritikk.

Dagens Næringsliv og Aftenposten skriver på sin side at tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ligger an til å slippe uten kritikk, ettersom de tok konsekvensen av sine habilitetssaker umiddelbart og gikk av.

Ga styreverv til nære venner

Den første habilitetssaken sprakk i juni i fjor. Da gikk daværende kunnskapsminister Tonje Brenna ut og opplyste at hun hadde brutt habilitetsreglene, blant annet ved å gi et styreverv til en nær venn.

Saksordfører Grunde Kreken Almeland (V), komitéleder Peter Christian Frølich og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i diskusjon etter åpen høring i november.

Kort tid etterpå gikk daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) av. Også hun hadde gitt viktige verv til venner.

I juli innrømmet daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) brudd på habilitetsreglene gjennom et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen. Også han gikk av.

Les også: Dette øker risikoen for barnefattigdom

Aksjesaker

Deretter var det daværende utenriksminister Anniken Huitfeldts tur i slutten av august. Hun innrømmet inhabilitet som følge av aksjehandler ektemannen hadde gjort, og ble senere byttet ut som statsråd.

Den siste saken handler om Høyre-leder Erna Solberg som i flere år var statsminister mens ektemannen drev omfattende aksjehandel i en rekke selskaper som hun var inhabil overfor. Saken sprakk like før kommunevalget i september, men vokste etter hvert i omfang.

Les også: Erna Solberg ligger an til å få sterk kritikk av kontrollkomiteen

Les også: Avviser å ha gitt Erna blankofullmakt som statsministerkandidat

---

Dette er habilitetssakene

  • Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet 20. juni 2023 at hun hadde vært inhabil da hun utnevnte en venn til styreverv i Wergelandsenteret. Hun erkjente å ha gjort «alvorlige feil».
  • 23. juni gikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) av fordi hun hadde tildelt viktige verv til venner. Hun avviser at hun hadde til hensikt å bryte reglene.
  • 21. juli gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) av fordi han hadde kjøpt aksjer i selskaper han behandlet kontrakter for i regjering. Det dreide seg om aksjer i Kongsberg-gruppen.
  • 30. august ble det kjent at utenriksminister ektemannen til Anniken Huitfeldt (Ap) hadde handlet aksjer uten at hun var kjent med det, noe som hadde vært et brudd på habilitetsreglene. Huitfeldt gikk av som utenriksminister i oktober, noe regjeringen avviste var direkte knyttet til habilitetssaken.
  • Dagen etter ble det kjent at Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer mens kona var statsminister. Omfanget av denne aksjehandelen ble imidlertid først kjent utover høsten. Finnes har siden lovet å slutte med handel med enkeltaksjer og finansielle instrumenter.
  • Disse sakene er gjennom mange måneder blitt gjennomgått av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som i dag legger fram sin konklusjon.

---

Mer fra Dagsavisen