Innenriks

Barnefamilier som leier bolig kommer dårlig ut

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på en ny og mer nøyaktig måte å beregne barnefattigdom på. Den gjør det klart at familier som leier bolig kommer dårligere ut enn først antatt.

Tirsdag la SSB fram rapporten «Måling av barnefattigdom: Utredning av supplerende fattigdomsmål». Hensikten med rapporten er å gi et mer helhetlig og dekkende bilde av situasjonen til barn i fattige familier.

I dag brukes vedvarende lavinntekt for å måle fattigdom, altså inntekt etter skatt målt over tre år. Fattigdomsgrensen går ved 60 prosent av medianinntekten over en treårsperiode. Den nye rapporten til SSB påpeker at denne beskrivelsen av fattigdom kan være både ufullstendig og misvisende.

Forskerne har sett nærmere på hvordan inflasjon, renteutgifter og husleiepriser påvirker leve­kostnadene og realinntektene til husholdninger. Dermed har de endt opp med et faktagrunnlag som kan gi et klarere bilde av hvor utbredt barnefattigdom er i Norge i dag.

– Vi mener rapporten gir utfyllende informasjon som ikke har kommet veldig godt fram tidligere, forteller forsker Audun Langørgen.

Inflasjon hjelper låntakere

Et av funnene Langørgen og kollegaene hans har gjort er at den vanlige beregningsmetoden som er basert på inntekt etter skatt vil undervurdere omfanget av fattigdom, særlig blant dem som leier fremfor å eie bolig.

Audun Langørgen, forsker i Statistisk sentralbyrå.

– Det er kjent fra før at det er høy sjanse å være fattig hvis du er leietaker. Dette kommer enda tydeligere fram nå, når vi ser på fordelene som boligeiere har fremfor leietakere, selv i perioder med høyt rentenivå, sier Langørgen.

SSB-rapporten tar for seg tall for perioden 2019 til 2021, altså før den store oppgangen i boliglånsrenta og inflasjonen. Selv dette tatt i betraktning, mener Langørgen det vil være tydelig at barnefamilier som leier blir hardere rammet av økonomiske utfordringer som inflasjon og økte levekostnader enn boligeiere.

– Over tid, når renteutgiftene øker, vil vi nok se at noen av boligeierne som har høy belåningsgrad vil kunne regnes som fattige. Samtidig tjener mange låntakere på inflasjonen, ved at den «spiser opp» realverdien på lånet deres. Dermed blir lånet mindre verdt og lettere å betjene, så lenge de klarer å opprettholde realinntekten gjennom blant annet lønnsoppgjør. Leietakere blir derimot mer rammet av inflasjonen enn av renteøkninger, da de vanligvis ikke har mye lån – og heller ikke kan få det, forklarer Langørgen.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Et viktig verktøy for politikken

SSB-rapporten, som er skrevet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), har ikke analysert tiltak mot barnefattigdom. Den kan derimot være til hjelp for konsekvensutredninger og analyser for politiske tiltak.

– Dette er viktig informasjon til myndigheter som skal forsøke å vurdere ulike tiltak som kan hjelpe på fattigdomsproblemene, sier Langørgen.

Barnefamilier som leier bolig har høy risiko for å være fattige, ifølge ny rapport. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Særlig beregningene som viser at barnefamilier som leier bolig har høy risiko for å være fattige, kan gi en pekepinn, mener han.

– Når det er så tydelig overrepresentasjon av fattigdom blant leietakere, bør man vurdere hvordan denne gruppen kan hjelpes økonomisk via boligpolitikk og skattepolitikk, sier forskeren.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Unicef refser Norge: – Gjort for lite for å få barn ut av fattigdom

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen