Innenriks

Flertall på Stortinget beskytter sovende lov om kinoforbud på søndager: – Meningsløst

Venstre, Høyre og Frp har foreslått å tillate kinoforestillinger før klokken 13 på søndager. Men en samlet venstreside sier nei.

Stortingsflertallet vil beskytte loven om kinonekt før klokken 13 på søndager, skriver Aftenposten. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er enig.

– Reglene er med på å gjøre disse dagene annerledes enn resten av uken. Jeg ser ingen grunn til å liberalisere kino-regelverket, skriver hun i en epost til avisen.

Stortingsrepresentant for Høyre Turid Kristensen fremmet forslaget på vegne av de tre opposisjonspartiene. Hun synes det er skuffende at flertallet på Stortinget vil beholde det hun mener er et utdatert forbud.

– Det er jo meningsløst og helt bak mål at jeg på søndager har kunnet ta med barna på museum og hockeyturneringer, men ikke på kino. Dette bør endres, og jeg håper fremdeles på at flere partier ser fornuften i å fjerne et forbud som for lenge siden har gått ut på dato, forteller Kristensen til NTB.

MDG opplyser at også de vil stemme for forslaget.

dagens lov om helligdager og helligdagsfred heter det:

«På helligdag mellom kl. 06 og kl. 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner.»

Bakgrunnen for forbudet stammer helt tilbake til «Sabbatsforordningen av 1735». Men kinoer over hele landet viser allerede filmer midt i kirketiden, og ingen gjør noe med det.

Årsaken er at de lokale politimestrene kan gi unntak fra forbudet. Aftenposten har kontaktet alle ti politidistriktene for å høre hvordan praksisen er. Halvparten har svart, og ingen oppgir at de noen gang har stanset en kinovisning.

På søndagens kinoprogram i Oslo starter hele ti forestillinger før klokken 13.

Flere av kinoene som ofte viser filmer før klokken 13, befinner seg i Oslo. Her er det Nordisk Film AS som sender søknader om dispensasjon til politiet. Oslo politidistrikt bekrefter til Aftenposten at de innvilger samtlige søknader.

Mer fra Dagsavisen