Innenriks

Statsforvalteren foreslår lovendring etter tvillingdødsfallet i Spydeberg

Loven må endres etter dødsfallet til tvillingene Mina og Mille (16), slår tilsynsrapporten fast. Målet er bedre samarbeid mellom de ulike tjenestene.

– Det må bli presisert i loven at spesialisthelsetjenesten har ansvar for å ta initiativ til å etablere et tilpasset behandlingstilbud på tvers av tjenestene, skriver Statsforvalteren i Vestland i sin tilsynsrapport av dødsfallet til tvillingjentene Mina og Mille.

De to 16-åringene ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg natt til 8. januar i fjor, trolig som følge av en overdose. De var da i barnevernets omsorg.

I tilsynsrapporten, som ble lagt fram onsdag, konkluderer Statsforvalteren med at jentene ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp. Rapporten slår også fast at ledelsen i Indre Østfold kommune og Sykehuset Østfold har brutt loven i saken, blant annet på grunn av manglende samarbeid. De har begge beklaget.

– Barnevernstjenesten ble i perioder stående alene med ansvaret for oppfølgingen. Tjenestetilbudet Mina og Mille fikk var for sektorisert, og overganger mellom tjenester og tjenestenivå fungerte ikke i tråd med regelverket, heter det i konklusjonen fra tilsynet.

Tvillingene Mina og Mille (16) ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg i januar i fjor mens de var i barnevernets omsorg. De døde trolig av overdose.

Mina og Mille var i perioder svært syke. De hadde spiseforstyrrelser, rusvansker og andre psykiske og fysiske utfordringer.

Jentene ble blant annet fulgt opp med mange korte, akutte innlegginger over tid, og utvalget konkluderer med at utskrivningene var uforsvarlige.

Les også: Lavrovs stikk til Trump: – Han gjorde ingenting

Fylkeslege: Må løftes til nasjonalt nivå

Avdelingsdirektør og fylkeslege hos Statsforvalteren i Vestland, Sjur Lehman, sier at det triste i denne saken er at risikoen ved manglende samarbeid er godt kjent fra før av.

– Det viktigste er at samarbeidet må bli bedre. Mellom spesialisthelsetjenesten og barnevernet, men også mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, sier han til NTB.

Fylkeslege Sjur Lehmann sier at den viktigste lærdommen er at samarbeidet mellom tjenestene må bli bedre.

Han mener at kravet til samarbeid allerede i stor grad er nedfelt i loven.

– Så tenker vi at det er behov for en tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetenes side fremover. Men vi tenker også at det er behov for å løfte det opp til et overordnet nasjonalt nivå, sier Lehman, som snart skal inn i ny stilling som direktør for Statens helsetilsyn.

– Vi har i anbefalingene våre pekt på muligheten for å tydeliggjøre i lovverket at spesialisthelsetjenesten har et ansvar i disse situasjonene, utdyper han.

Les også: Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

– Stykkevis og delt

Statsforvalter Liv Signe Navarsete sier at en viktig lærdom etter den tragiske saken er at hvert enkelt barn eller ungdom har spesielle utfordringer.

– Derfor er det viktig å lage et helhetlig tilbud til den enkelte. Og skal en få til det, så må en samhandle bedre enn det vi har sett at er gjort i denne saken. Dessverre vet vi at dette svikter også i andre saker, sier hun til NTB.

Hun tror ofte det handler om at hver sektor blir litt for opptatt med sitt, og at behandlingen dermed blir stykkevis og delt.

– Det kan oppstå en slags mølle der den unge blir gående mellom tjenestene, istedenfor at tjenestene samler seg rundt ungen eller ungdommen. Det håper jeg blir tatt tak i, sier hun.

Helseministeren: – Vi må lære av saken

Tilsynet som har sett på behandlingen av Mina og Mille, kommer også med flere andre anbefalinger i sin rapport. Mange av dem går på nettopp hvordan tjenestene skal samarbeide bedre.

– Når oppfølging hos en tjeneste har begynt, skal ikke ansvaret for oppfølgingen avsluttes før andre tjenester har tatt over, heter det blant annet.

Helseminister Ingvild Kjerkhol.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun skal se følge opp saken.

– Jeg vil sette meg grundig inn i rapporten og anbefalingene slik at vi kan lære av denne saken og følge opp fra helsesiden. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at dette gjentar seg, sier Kjerkol til NTB.

Les også: Moren til Mina og Mille (16): – Hele samfunnet må ta lærdom av saken

Les også: Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp – kommunen og sykehuset i Østfold beklager

Mer fra Dagsavisen