Innenriks

UiB-professor: – Kjerkol juger

Dersom Kjerkol blir sittende, kan vi like gjerne pakke sammen hele butikken, mener professor Gisle Selnes ved Universitet i Bergen (UiB). Nå får han svar av helseministeren.

– Det er ikke så mye mer å si om denne saken. Dette er opplagt tilfelle av juks og plagiat, sier Selnes til Dagsavisen.

Han er professor i litteraturvitenskap ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier på Universitetet i Bergen. Nå reagerer han kraftig og har skrevet et innlegg på sin Facebook-profil etter at det lørdag ble kjent i VG at helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave har flere passasjer med identisk tekst som andre akademiske oppgaver, og det uten kreditering.

– Dersom Kjerkol blir sittende, kan vi like gjerne pakke sammen hele butikken, inkludert skoleverket, pressen, forvaltningen, Stortinget og høyere utdanning, skriver han i Facebook-innlegget.

Se Ingvild Kjerkols svar på Selnes’ utspill lenger ned i saken.

Helseministeren avviser juks

Ifølge professoren bortforklarer helseminister Kjerkol det som er opplagt.

– Forklaringen hennes henger ikke sammen. Kjerkol juger i et direktesendt intervju. Det er hardt og brutalt å si det, men hun gjør jo det, sier Selnes til Dagsavisen.

Kjerkol har avvist juks i uttalelser til VG og NRK Dagsrevyen. Men Selnes mener dette er løgn fra helseministerens side.

Professoren mener nemlig det ikke er tvil om at det er klippet og limt fra flere masteroppgaver i oppgaven som Kjerkol og medstudenten har skrevet. Han påpeker at i tillegg til identiske tekstpassasjer i oppgavene VG har sett på, så inneholder de også samme type trykkfeil.

– Tekstlikhet i oppgaven kan ikke forklares med at de har brukt samme metode som gamle oppgaver. Det er helt umulig, og det skjønner jo alle. Du har ikke identiske passasjer, til og med samme trykkfeil og interne henvisninger til samme oppgaver. De har stjålet passasjer fra andres skriftlige arbeid og det uten å referere til dem. Å nekte for det er å klamre seg til et halmstrå som ikke engang fins, mener han.

Professor ved universitet i Bergen mener at helseministeren bortforklarer.

Avventer med å kommentere

Kjerkol har sett kritikken fra Selnes. Ministeren skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Vår oppgave har en unik problemstilling. Dataene vi brukte er samlet inn av oss fra våre informanter, analysert av oss og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er kjente og unike for vår oppgave. De er ikke identifisert med navn, men jobber i hjemmetjenesten i Stjørdal kommune. Nå har Nord Universitet sagt de skal se på oppgaven, og da får de avklare hvordan de vurderer sensuren de har gitt. Frem til det avventer jeg å kommentere ytterligere utover det jeg har sagt.

Søndag kveld skriver Kjerkhol at hun og hennes medstudent har gått gjennom tekstlikhetene som media har påpekt av intervjuer med informantene.

– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver. Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, skriver statsråden.

Hun er tydelig på det samme hun har vært tydelig på hele veien, at hun ikke har jukset.

– Dataene vi baserer oss på i oppgaven er samlet gjennom intervjuer med våre informanter, analysert av oss, og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er avdelingsledere i hjemmetjenesten. De har gitt intervju under forutsetning om at de ikke skulle bli offentlige, men kun være kjent for oss. Vi står derfor ikke fritt til å oppgi navn. Enkelte av informantene har likevel overfor pressen gitt bekreftelse på at de kjenner igjen sine bidrag som beskrevet i oppgaven. Vi er trygge på at vår omtale av funn er dekkende for de syn og holdninger våre informanter ga i intervjuene, skriver statsråden.

Når det gjelder metode- og teoribeskrivelsene, så har vi brukt samme metode som tidligere oppgaver og gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger. Beskrivelser av metode og forskningslitteratur i vår masteroppgave er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver, og er i stor grad bygget på den metodeundervisningen og de eksemplene på god metode vi ble vist under studiet. På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten, skriver Kjerkol.

Ser på saken

Sist fredag gikk også forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) av, etter at E24 avslørte at også hennes masteroppgave inneholder passasjer som er identiske med eldre masteroppgaver fra andre studenter.

NTB skriver at førsteamanuensis Thomas Laudal ved Universitetet i Stavanger har lest masteroppgaven og gått ut med støtte til Kjerkol, ettersom han mener det ikke kvalifiserer som alvorlig plagiat.

VG har også kontaktet Nord Universitet, der Kjerkol var student. Kommunikasjonsavdelingen der vil imidlertid ikke kommentere saken før de har sett nærmere på saken.

Kjerkol skriver til Dagsavisen at Nord Universitet har sagt at de vil se på saken, og at «det er naturlig for oss å ha videre dialog med dem».

Søndag sa statsminister Jonas Gahr Støre at han har snakket med Kjerkol.

– Jeg har snakket med Ingvild Kjerkol om opplysningene om hennes oppgave, som har kommet fram i helgen. Nå er det viktig å få full oversikt i denne saken. Jeg forstår at Nord universitet skal se på saken, og det er bra, skriver han i en epost til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen