Innenriks

Bussjåfører skal alkoholtestes hver dag på jobb etter nyttår

Fra og med 1. januar må buss- og minibussjåfører i Norge blåse i et alkometer hver gang de kommer på jobb.

– Det er et viktig tiltak for å styrke trafikksikkerheten og redusere risikoen for alkoholrelaterte ulykker, sier generalsekretær Anders Skavdal Havdal i MA – Rusfri Trafikk.

Fra og med første nyttårsdag blir det obligatorisk å ha alkolås i norskregistrerte busser og minibusser i Norge. Påbudet gjelder i første omgang ikke taxier og utenlandsregistrerte kjøretøy.

En alkolås er en løsning som kobles på tenningssystemet i kjøretøyet og forhindrer bussen eller minibussen fra å starte dersom sjåføren har en alkoholkonsentrasjon over lovlig nivå. Det er 0,2 promille i Norge.

Busser og minibusser som ikke har innført alkolås innen nyttår, risikerer bøter og midlertidig suspensjon av kjøretillatelsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: