Innenriks

Narges Mohammadis datter: – Jeg låner min stemme til henne

17 år gamle Kiana og Ali tok imot fredsprisen på vegne av sin fengslede mor. En tom stol markerte tydelig Narges Mohammadis fravær.

Av Anna Nesje

Over den tomme stolen hang et stort portrett av Mohammadi, med håret flommende nedover skuldrene. Uten hijab, som hun kjemper innbitt mot.

Da datteren Kiana inntok talerstolen for å lese første halvdel av morens Nobel-foredrag, som er skrevet bak murene, begynte hun med noen ord på farsi.

– Jeg skal straks lese brevet moren min har skrevet til denne seremonien. Hun burde vært her selv, men ble forhindret av bødlene. Jeg låner min stemme til henne, og til alle Irans jenter og kvinner. Ingenting kan bringe dem til taushet, sa 17-åringen, før hun fortsatte på fransk.

– Verden må reagere

I nobelforedraget ber den iranske fredsprisvinneren verden reagere. Hun sier vestlige regjeringer ikke må forsinke demokrati og menneskerettigheter ved å vedta strategier som bidrar til å videreføre det iranske regimets styresett.

– Jeg tror at globalisering av fred og menneskerettigheter er viktigere og mer effektivt enn globalisering av noen annen sak, sier fredsprisvinneren.

Narges Mohammadi.

Mohammadi skriver at intet dokument er blitt krenket så mye som Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

– Det ser ut til at i en globalisert verden blir enten menneskerettigheter respektert internasjonalt, eller så vil brudd på menneskerettigheter fortsette å spre seg over landegrenser, sier hun.

Stående applaus

Hele rådhuset, inkludert kongefamilien og regjeringsmedlemmer, reiste seg og applauderte da de 17 år gamle tvillingene sammen med faren tok imot prisen på vegne av moren.

Igjen markerte en tom stol at fredsprisvinneren sitter fengslet under nobelprisutdelingen. Narges Mohammadi er tildelt prisen for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og for menneskerettigheter og frihet for alle. Hun sitter fengslet i Iran, og prisen ble tatt imot av hennes to barn Ali og Kiana Rahmani.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin tale at Narges Mohammadi har betalt en høy pris for fredsprisen.

– Hun har ikke kunnet gjøre karriere som fysiker og ingeniør. I flere tiår har hun blitt trakassert, og hun har blitt arrestert 13 ganger, sa hun.

Nektet å ta på hijab

Ifølge Reiss-Andersen var Mohammadi like sterk i sin kamp da hun nylig hadde behov for helsehjelp i fengselet. Hun har slitt med flere alvorlige helseproblemer. Nylig fikk hun tilbud om høyst nødvendig legehjelp på et sykehus mot at hun tok på seg hijab.

– Hun nektet og innledet en sultestreik. Til slutt ble hun fraktet til sykehuset for en kort undersøkelse under strenge sikkerhetstiltak – men uten å bruke hijab. Hun har en urokkelig besluttsomhet. Selv når hun er fratatt alt, greier hun å mobilisere viljestyrke og mot nok til å gjøre seg gjeldende, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen taler under utdelingen av Nobels fredspris for 2023 i Oslo rådhus.

Hun sa at Mohammadi har bidratt til forbrødring mellom folket i Iran og resten av verden, og dermed har oppfylt bestemmelsene i Alfred Nobels testament.

Håp om frihet

Fredsprisvinneren avslutter sitt foredrag, smuglet ut fra fengselet, med et håp om at friheten skal seire, uttrykt med sønnen Alis stemme på flytende fransk:

– Jeg er overbevist om at frihetens og rettferdighetens lys skal skinne kraftig på Iran. Da skal vi feire demokratiets og menneskerettighetenes seier over tyranni og autoritært styre, og sangen om folkets triumf i Irans gater skal gi gjenklang over hele verden.

Et bilde av Narges Mohammedi med håret flommende utover hang over den tomme stolen.

Ali kalte søsteren tilbake på talerstolen for å motta applausen sammen.

– Kvinner, liv frihet, sa søsteren på engelsk, mens broren gjentok budskapet på farsi før han viste fredstegn med fingrene.

Igjen reiste hele salen seg, mange av tilhørerne tydelig beveget etter en helt spesiell seremoni.

Trolig vil mange samles senere søndag kveld når det tradisjonelle fakkeltoget går forbi Grand hotell. Det skjer klokken 17.30. Da vil familien til fredsprisvinneren vinke til toget fra balkongen. Etter at fakkeltoget har passert blir det middag på hotellet klokken 19.

Les mer om Narges Mohammadi

Mer fra Dagsavisen