Innenriks

Nakstad advarer: – Vi må forberede oss på en «dobbelt-epidemi»

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at spredningen av korona- og influensaviruset trolig vil fortsette å stige de neste ukene.

Mens årets koronabølge kom tidligere enn andre virus, har også influensatallene begynt å stige. Nå sier Nakstad at disse tallene trolig vil fortsette å stige i flere uker framover.

– Derfor må vi i alle fall forberede oss på en «dobbelt-epidemi» de neste ukene, med betydelig spredning av både korona og influensa, sier han til Dagbladet.

Både influensatallene og koronatallene har begynt å stige de siste ukene.

Helsevesenet er ifølge Nakstad forberedt på at det blir mange syke med influensa og korona denne vinteren, og sykehusene justerer aktiviteten sin etter beste evne for at ikke andre pasientgrupper skal bli rammet unødvendig.

– Hvis vi får en like stor bølge av innleggelser som i fjor vil det være krevende å håndtere, men foreløpig er det et godt stykke igjen til vi er der, sier han.

Fra uke 47 til uke 48 økte påvisninger av influensa fra 4,7 prosent til 5,6 prosent.

– Begynnelsen av sesongens influensautbrudd er antakelig nær forestående. Dette betyr trolig at vi kommer til å ha betydelig influensaaktivitet i løpet av desember, og det er godt mulig at vinterens hovedtopp inntreffer sent i desember eller tidlig i januar, heter det i FHIs ukesrapport, som ble publisert torsdag.

FHI skriver også at økningen av covid-19-tilfeller har avtatt noe de siste ukene, men at utviklingen videre er usikker på grunn av fremveksten av nye virusvarianter.

– Det må tas høyde for en mulig økning i smittespredning fram mot jul, skriver FHI.

Dette bør du vite om korona, influensa og vaksinering i vinter

Mer fra Dagsavisen