Innenriks

Påtalemyndigheten slår tilbake mot kritikk fra Tengs-dommerne

Statsadvokatenes forening kaller karakteristikkene i Tengs-dommen for «et unødvendig personangrep».

– Påtalemyndigheten skal tåle kritikk, særlig fra domstolen. Men et slik personangrep av aktørene i dommens premisser er unødvendig når kritikken egentlig er rettet mot systemet, sier leder Oddbjørn Søreide i Statsadvokatens forening til Aftenposten.

Tirsdag ble 53 år gamle Johny Vassbakk frikjent i Gulating lagmannsrett for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. I dommen går retten hardt ut mot påtalemyndigheten og politiet.

Retten mener blant annet at aktoratet falt i en bekreftelsesfelle, der de heller har jobbet for å bekrefte sin egen hypotese istedenfor å se på hva som taler mot hypotesen. I tillegg har retten navngitt to av statsadvokatene flere steder i dommen, noe som ifølge Søreide er uvanlig.

Søreide mener det er synd at retten bruker domspremissene for det han mener er systemkritikk.

– En slik tilnærming gjør det vanskelig for sakens aktører, i dette tilfellet aktor og riksadvokaten, å uttale seg. Det gjør at en viktig samfunnsdebatt blir vanskeliggjort, da eventuelle uttalelser kan oppfattes som at man ikke respekterer uskyldspresumsjonen, mener han.

Førstelagmann Rolf Strøm i Gulating lagmannsrett sier til Aftenposten at han ikke vil kommentere kritikken.

Mer fra Dagsavisen