Innenriks

Lagmannsrettens dom i Tengs-saken faller i dag

Klokka 10 tirsdag formiddag starter domsavsigelsen i ankesaken mot Johny Vassbakk etter drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

Det er fagdommerne Jarle Golten Smørdal og Arild Oma som sammen med meddommerne har tatt stilling til hvorvidt Vassbakk skal dømmes i nok en instans.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet. I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Påtalemyndigheten har kun ett bevis som kan knytte Vassbakk til Tengs – en del av DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa som Tengs hadde på seg da hun ble drept på en avsidesliggende grusvei på Karmøy.

Tingretten var ikke i tvil

Tingretten kom til at funnet av DNA-sporet ikke kunne forklares hvis Vassbakk var uskyldig i drapet. Den mente derfor at det ikke forelå rimelig og fornuftig tvil om hele aktoratets totale beviskjede, og konkluderte dermed med at Vassbakk var den som drepte Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995.

Forsvarerne til Vassbakk mener at det ikke kan fastslås med sikkerhet at genmaterialet stammer fra 53-åringen, eller hvordan det har kommet på strømpebuksa. Under rettssakene har de pekt på at de ørsmå DNA-mengdene det er snakk om, kan ha smittet over på strømpebuksa fra et sted hvor Vassbakk og Birgitte Tengs kan ha krysset hverandre.

Ikke tatt stilling til anke

Advokat Stian Bråstein sier til NTB at verken de eller klienten har lagt noen planer for å anke saken videre til Høyesterett dersom også lagmannsretten skulle ende med å ilegge Vassbakk en fellende dom.

- Det får vi ta hvis det blir aktuelt, sier Bråstein til NTB.

Vassbakk kollapset i retten da han februar ble kjent skyldig og dømt til 17 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Ifølge forsvareren kom reaksjonen som en konsekvens av at 53-åringen rett og slett ikke hadde tatt det inn over seg at han kunne bli dømt for drapet for 28 år siden.

---

Fakta om Tengs-saken

  • 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.
  • Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.
  • I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.
  • 1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.
  • Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.
  • 17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.
  • 6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.
  • Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.
  • Tirsdag 5. desember klokken 10 blir lagmannsrettens dom avsagt.

---

Mer fra Dagsavisen