Innenriks

Ny rettssak for massedrapsmannen fra Utøya i juni neste år

I juni søkte terrordømte Anders Behring Breivik om prøveløslatelse. Nå er det klart at rettssaken går i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i juni neste år.

Rettssaken starter 18. juni og varer til 20. juni, kommer det fram av berammingslisten til Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Tingretten bekrefter overfor NTB at datoene er spikret, og at det ikke er snakk om en forhåndsberamming. Det er ikke oppgitt på hvilket av rettsstedene til tingretten rettssaken vil gå.

Breivik, dømt for terroren 22. juli 2011, soner dommen på 21 års forvaring i Ringerike fengsel ved Tyrifjorden.

Det var 10. juni i år at han igjen søkte om prøveløslatelse. Han søkte også om prøveløslatelse etter at minstetiden på 10 år hadde løpt ut. Denne ble behandlet over tre dager i en rettssak i Telemark tingrett i Skien fengsel i januar 2022, der han sonet da.

– Det er ikke noen vesentlig endring i grunnlaget for begjæringen i forhold til forrige gang, sa hans forsvarer Øystein Storrvik til Dagbladet i forbindelse med at den nye begjæringen om prøveløslatelse ble kjent.

1. februar 2022 avslo tingretten begjæringen. Den terrordømte anket, men lagmannsretten nektet anken fremmet.

Han har også saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med at han må sone i isolasjon. Den rettssaken går i Oslo tingrett fra 8. til 12. januar neste år.

Mer fra Dagsavisen