Innenriks

Bufdir vurderer midlertidig stans i alle adopsjoner fra utlandet

Bufdir vurderer å midlertidig stoppe alle adopsjoner fra utlandet etter en rekke avsløringer om ulovlig adopsjon.

– I lys av det bildet som har tegnet seg opp nå, og at vi har stanset adopsjoner fra enkelte land de siste årene, tenkte vi at det var fornuftig å ha en overordnet, prinsipiell vurdering av behovet for en midlertidig stans for adopsjoner, sier direktør Hege Nilssen i Bufdir til VG.

Bufdir skal sende over sin konklusjon til Barne- og familiedepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) har satt ned et utvalg som skal granske adopsjoner fra alle land som Norge har adoptert fra.

En eventuell adopsjonsstans kan vare fram til 2025, da utvalget etter planen skal være ferdig med sin gransking.

– Som direktorat er vi opptatt av at fremtidige adopsjoner skal være trygge, sier Nilssen.

Mer fra Dagsavisen