Innenriks

Nav-undersøkelse: Flere sliter med dårlig helse og økonomi

Navs nye personbrukerundersøkelse viser at tilfredsheten med Nav er stabil, men at flere sliter med dårlig helse og økonomi og trenger mer hjelp.

I oktober økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav med 1300 personer.

Undersøkelsen viser at flere har fått en utfordrende livssituasjon siden 2020. Flere brukere rapporterer om utrygg økonomi og vurderer egen helse betydelig dårligere.

Blant dem som oppgir at de har dårlig helse og utrygg økonomi, er tilfredsheten med Nav lav, og de opplever et større hjelpebehov.

I tillegg er ungdom mindre fornøyde med Nav, mens de over seksti er mest fornøyd.

Likevel viser undersøkelsen at de fleste syns de blir møtt med tillit og respekt.

76 prosent av personbrukerne sier at de er fornøyde med Nav, mens 81 prosent opplever at de blir møtt med respekt. 71 prosent svarer at de har tillit til Nav.

Nyeste fra Dagsavisen.no: