Innenriks

– Umulig å kontrollere alle

Vegvesenets inspektører på Svinesund klarer kun å sjekke en brøkdel av kjøretøyene som ankommer landet. Noe annet er ikke mulig med dagens ressurser.

Denne uka førte snø til krevende veiforhold flere steder på Østlandet. Det var ikke alle like godt forberedt på. Politiet hadde mange oppdrag med ulykker og trafikkproblemer, deriblant vogntog som slet i vinterføret. I etterkant gikk stortingspolitiker Mahmoud Farahmand (H) ut i NRK og krevde at vegvesenet gjennomfører kontroller at samtlige tunge kjøretøy før store snøfall.

Det er ikke realistisk, forteller Roger Gulvik, en av Statens vegvesens inspektører på Norges mest trafikkerte veigrense, Svinesund.

– I dag er det ikke praktisk mulig å stanse og kontrollere alle kjøretøy, sier han.

Den eneste måten det kunne gått, var hvis det fantes hjelpemidler som gjorde mye av jobben for inspektørene. For eksempel skannere som leser av mønsterdybde på dekk eller vekt på kjøretøy i fart.

– Jeg vet at det har blitt testet ut slike løsninger før, men de har ikke vært gode nok. Kanskje det blir mulig en gang i framtiden, men vi er ikke der i dag, sier Gulvik.

Stanser en av ti

I dag er det slik at inspektørene på Svinesund står ute og titter på kjøretøyene mens de passerer en vekt. Kjøretøy som de mistenker har feil eller mangler, tas til side og får en grundigere sjekk. Resten får kjøre videre.

I løpet av fjoråret passerte i snitt 1.676 kjøretøy i døgnet grensepasseringen ved Svinesund, ifølge tall fra Statens vegvesen som tidligere har blitt gjengitt av Faktisk.

Roger Gulvik, inspektør for Statens vegvesen, forteller flere kjøretøy følger regelverket nå, sammenlignet med bare for noen år siden.

Samme år var det 62.491 tunge kjøretøy innom vegvesenets kontrollplass på Svinesund. Av disse ble 7.507 valgt ut til en grundigere kontroll, altså 12 prosent. I utgangspunktet er det kun kjøretøyene som ankommer landet via rød sone, altså som har noe å fortelle, som blir kontrollert av Statens vegvesen.

Mønsterdybde på dekk, vekt, bremseskiver og lastsikring er bare noen av punktene på den omfattende sjekklista som vegvesenets personell må forholde seg til. Foruten selve kjøretøyet, blir også sjåføren kontrollert. For eksempel for å avdekke om de har dokumentasjonen i orden og overholder hviletidsbestemmelsene.

– Hovedoppgaven vår er å sørge for at bilene som passerer grensa er trygge å bruke på norske veier, forteller inspektør Gulvik.

Har begrenset med ressurser

Inspektør Gulvik mener at de i stor grad klarer hovedoppgaven, selv med de begrensede ressursene de har i dag.

Vanligvis er det tre til seks inspektører som står på Svinesund på dagtid, litt avhengig av hvor mange vaktlag de har på jobb. De har også kameraer som filmer trafikken.

– For oss er det om å gjøre å treffe med de tidene på døgnet når det er mest trafikk, sier Gulvik.

– Skulle vi greid å kontrollere alle kjøretøy, måtte vi hatt langt flere ressurser. I dag er ikke det mulig, legger han til.

De siste årene har det blitt satt av midler til å bygge og utvide kontrollhallene til vegvesenet på Svinesund. I tillegg skal de få mer uteareal til hensetting og kontroll av kjøretøy.

Selv om inspektørene klarer å sortere ut de rette kjøretøyene til en utvidet kontroll, er det mange som slipper forbi uten noen nærmere sjekk.

Mener de klarer å stanse de rette kjøretøyene

Utvelgelsesprosessen for å avgjøre hvilke kjøretøy som trenger en mer omfattende sjekk, gjøres på bakgrunn av hva kontrollørene ser under passeringene. De har ofte få sekunder på seg for å danne seg et bilde av hvorvidt et kjøretøy og sjåføren følger regelverket eller ei.

Denne utvelgelsen er helt sentral for hvor god jobb inspektørene kan gjøre. Velger de rett, altså at en utvidet sjekk avdekker lovbrudd, så har de fjernet et potensielt farlig kjøretøy fra norske veier. Hvis den utvidede kontrollen viser at alt er i orden, har minst én av de få inspektørene på grensa brukt mye tid på å avdekke at et kjøretøy som faktisk ikke trengtes å stanses likevel. Imens har mange andre biler passert uten å bli sjekket.

Ifølge Gulvik er inspektørene på Svinesund så erfarne og drevne at de har et godt øye for å velge de rette kjøretøyene til en utvidet kontroll.

Dette danskregistrerte vogntoget kjørte med fire dekk som hadde for lav mønsterdybde ved ankomst til Norge. Minimumsgrensen er fem millimeter, mens dette dekket hadde bare 2,9 millimeter med mønsterdybde.

– Har blitt bedre

Han mener dessuten at standarden på kjøretøyene som ankommer Norge via Svinesund har hevet seg de siste årene. Han ser for eksempel sjeldent at det ankommer vogntog til Norge om vinteren som kjører med sommerdekk på drivhjulene.

– Mitt inntrykk er at dette med dekk har bedret seg mye de siste to til tre årene, forteller han.

Likevel oppdager vegvesenets inspektører på Svinesund feil på daglig basis. Onsdag var Dagsavisen til stede da et danskregistrert vogntog ble stanset med overlast og dekk som ikke var egnet for norske vinterforhold. Mønsterdybden på det ene dekket var på 2,9 millimeter, langt under minimumsgrensen på fem millimeter. Til sammen hadde fire dekk på vogntoget for dårlig mønsterdybde. Hvert dekk som ikke er i henhold til regelverket gir et gebyr på 2.000 kroner.

Ifølge Gulvik er det alltid noen kjøretøy som skiller seg ut. For selv om de aller fleste følger loven, dukker det stadig vekk opp noen skrekkeksempler – som tydeliggjør hvor viktig jobben deres er.

– Det har skjedd flere ganger at vi har stanset vogntog som kjører praktisk talt uten bremseeffekt. Det får en til å tenke på hvordan det er mulig, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen