Innenriks

– Vi er nå på et bristepunkt

Fagforbundet for landets tollere har lenge advart politikerne om konsekvensene av å nedprioritere Tolletaten. Likevel fikk de bare «smuler» i statsbudsjettet.

Tirsdag avholdt Norsk Tollerforbund sin aller første beredskapskonferanse. Blant deltakerne var politikere og representanter for ulike beredskaps- og sikkerhetsetater.

Karin Tanderø Schaug, forbundsleder i Norsk Tollerforbund, benyttet anledningen til å understreke hvor viktig Tolletaten er for landets beredskap, samt forebyggingen av kriminalitet og andre trusler mot samfunnet.

Likevel har myndighetene kuttet ned på denne beredskapen de siste årene, noe Schaug fortalte til Dagsavisen tidligere i år. Et eksempel på dette merkes på Svinesund, landets største og viktigste grenseovergang på land, hvor antall operative tjenestepersoner har blitt halvert på ti år, ifølge den lokale tollsjefen.

– Vi er en etat som vi mener er undervurdert, sa Schaug under tirsdagens konferanse.

Hun advarte også om at det vil komme nye kriser, som koronapandemien, hvor Tolletaten vil ha en sentral rolle i framtiden. Da er det viktig at de er klare til å håndtere disse utfordringene, påpekte hun.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var blant deltakerne på beredskapskonferansen til Norsk Tollerforbund på Gardermoen.

Vedum: – Avgjørende viktig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som holdt tale under konferansen, vedtok at Tolletaten har en viktig rolle for landets sikkerhet og snakket varmt om arbeidet de gjør.

– Vi trenger en god tolletat og kontroll på grensene i årene som kommer. Det er avgjørende viktig, sa han.

Finansministeren sa derimot ingenting om hvordan regjeringen vil styrke etaten, i kroner og øre, på sikt. Det er han likevel sikker på vil skje.

– Hver eneste regjering som kommer framover nå, kommer til å bruke litt mer penger på beredskap, sa han.

Dette begrunnet han med hvordan sikkerhetsbildet har endret seg de siste årene, med krig og større uro i Europa. Dette har ført til at landet har gått fra å bygge ned beredskapen, til å nå bygge den opp, forklarte Sp-lederen.

Ved Svinesund, Norges største grenseovergang for biltrafikk, har de noen ganger ikke nok folk til å kontrollere kjøretøy.

Krevde én milliard kroner – fikk kun en liten brøkdel

Likevel ble forbundsleder Schaug svært skuffet da Vedum la fram forslaget til statsbudsjett for 2024 tidligere denne måneden. Regjeringen foreslår å øke Tolletatens budsjett med ni prosent. Kun 30 millioner kroner er økningen som skal gå til å bedre etatens kontrollevne.

– Det er milevis unna det som er behovet, kommenterte Schaug i en uttalelse på forbundets hjemmesider, der hun kalte bevilgningen som «smuler».

Selv mener fagforeningen det er behov for å styrke etaten med opp mot én milliard kroner årlig.

– Jeg skjønner at det ikke kan skje i år, men vi ønsker oss en gradvis opptrapping, forklarer Schaug til Dagsavisen.

Hun er glad for at finansministeren ser viktigheten av Tolletatens rolle og åpner for en god dialog framover, men forventer at det faktisk fører til endringer.

– Jeg forventer at Vedum og de andre politikerne våre tar ansvar og sørger for at Tolletaten ikke forsvinner inn i skyggen av andre beredskapsetater, sier hun.

Gapet mellom oppgavemengden og tilgjengelige ressurser blir bare større og større.

—  Øystein Børmer, tolldirektør

Stadig mer krevende arbeid

I dag består Tolletaten av rundt 1.500 årsverk, hvorav 600 jobber i turnus. De har ansvaret for å kontrollere varer for 3.600 milliarder kroner i året, ifølge tall som tolldirektør Øystein Børmer presenterte under konferansen.

Han snakket om hvordan etaten har fått stadig mer krevende oppgaver de siste årene. Det er større volumer av varer som krysser landets grenser, samtidig som at sakene de får ofte er mer komplekse og tidkrevende.

Politidirektør Benedicte Bjørnland var blant deltakerne på beredskapskonferansen til Norsk Tollerforbund på Gardermoen.

– Oppgavevolumet vårt har vokst mellom 40 og 50 prosent. Samtidig har de frie midlene i budsjettet vårt blitt kuttet med fem prosent. Gapet mellom oppgavemengden og tilgjengelige ressurser blir bare større og større, sa tolldirektøren.

Politidirektør Benedicte Bjørnland nevnte også under konferansen at de ser stadig flere saker som involverer landets grensekontroll.

– Vi ser at kriminaliteten i større grad er grensekryssende, sa hun.

Vil holde politikerne ansvarlige

Dette gir grunn til bekymring, mener forbundsleder Schaug.

– Det verste som kan skje er at Tolletaten bygges ned, mens kriminaliteten går opp, sier hun til Dagsavisen.

– Situasjonen er kritisk og blir gradvis verre. Vi er nå på et bristepunkt, legger hun til.

Konsekvensen er at organiserte kriminelle utnytter en svekket grensekontroll. Eller fri flyt av illegale varer, som forbundslederen tidligere har kalt det.

– Nå har vi advart om dette lenge. Hvis det ikke blir gjort noe nå, kommer jeg til å ansvarliggjøre politikerne om fem år, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen