Innenriks

Regjeringen ga feil informasjon til Stortinget om privatskole-kutt

I forslaget til statsbudsjettet står det at privatskoler var blitt informert om grunnlaget for det kommende kuttet. Det hadde ikke skjedd.

– Vi ser nå, etter å ha gjort nærmere undersøkelser, at det var rapporten fra februar som ble delt med organisasjonene, ikke rapporten fra januar. Dermed er det ikke riktig det som står i proposisjonen, sier Marius Seljedal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, i en epost til Vårt Land.

I februar-rapporten ble ikke den nye utregningspraksisen nevnt.

– Vi beklager at dette ikke ble riktig fremstilt, og Kunnskapsdepartementet vil skrive et brev til Stortinget og gjøre oppmerksom på feilen, opplyser Seljedal.

Regjeringen har foreslått å kutte støtte til private kombinerte barne- og ungdomsskoler og mener at disse skolene får kompensert dobbelt for smådriftsulemper. Forslaget er å kutte 51,5 millioner neste år. Staten planlegger å spare en halv milliard årlig fra 2028 av.

Høyre ber regjeringen skrinlegge planene.

– Forslaget er åpenbart dårlig utredet og gjort uten noen dialog med friskolenes organisasjoner. Nå bør regjeringen trekke forslaget og komme med en justering i budsjettet, sier Jan Tore Sanner til Vårt Land.

Mer fra Dagsavisen