Moss Dagblad

Moss må holde omvalg i fylkestingsvalget

Det må holdes omvalg i fylkestinget i Moss kommune, ifølge Kommunaldepartementet. Grunnen er at det manglet stemmesedler for Industri- og næringspartiet (INP).

Av Alexander Vestrum/NTB

Departementet, som har behandlet en klage i saken, er dermed enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at dette var et brudd på valgloven. Saken er nå endelig avgjort.

«Etter en grundig vurdering har departementet kommet til at det er sannsynlig at denne feilen har hatt betydning for valgresultatet i Østfold fylke. Departementet har derfor konkludert med å kjenne fylkestingsvalget i Moss kommune ugyldig», heter det.

Samtidig mener departementet at det ikke er særlige forhold som tilsier at det skal være omvalg i hele fylket.

– Det er ønskelig at omvalget gjennomføres så raskt som mulig, og departementet vil i samråd med kommunen og fylkeskommunen avklare rammer og tidspunkt for omvalget så snart som mulig, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dato ikke klar

Departementet har invitert fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune til et møte tidlig neste uke.

Dato for omvalget er ikke satt, opplyser Viken fylkeskommune.

–  Jeg vil takke departementet for rask saksbehandling i en såpass krevende sak. Det har mye å si for planlegging av et omvalg å kunne motta deres konklusjon allerede nå. Deres beslutning om å ta klagen til følge understreker at demokratiet hviler på tillit til et korrekt valgresultat, sier leder Rune Fredriksen (Ap) i fylkesvalgstyret i Østfold.

Manglet sju stemmer

INP manglet kun sju stemmer for å sikre seg et mandat nummer to i fylkestinget i Østfold. Stemmesedler for partiet manglet i et valglokale i Moss i sju timer på valgdagen. Vedtaket var enstemmig.

Det er sjelden det avholdes omvalg i Norge. Det er første gang på 40 år at det skjer ved kommune- og fylkestingsvalg.

Utgangspunktet er at valglovens regler følges ved et omvalg, men departementet har hjemmel til å fastsette kortere frister eller iverksette andre tiltak som ikke nødvendigvis er i tråd med den alminnelige prosedyren for gjennomføring av valg.

Mer fra Dagsavisen