Innenriks

Finnes tror han ikke nevnte for alle banker at han var politisk eksponert

Sindre Finnes sier til NRK at han har oppgitt at han er politisk eksponert, men trolig ikke til alle bankene han hadde konto i.

Når man oppretter en bankkonto eller VPS-konto, får man spørsmål om man er en politisk eksponert person (Pep).

En Pep skal ha forsterket oppfølging, som mer detaljerte spørsmål om hva kontoen skal brukes til. Det er først og fremst for å fange opp korrupsjon eller hvitvasking av penger.

Finnes’ advokat Thomas Skjelbred sier til NRK at hans klient har krysset av som en Pep på alle kontoer foruten to kontoer i Nordea. Ifølge Finnes har ikke de to vært i bruk på svært mange år.

Finnes anses som en Pep fordi han er gift med Høyre-leder Erna Solberg, som var statsminister mellom 2013 og 2021.

Finnes har ikke svart på NRKs spørsmål om hva han brukte kontoene til, eller om han tok stilling til om han var det da nordmenn måtte legitimere seg overfor bankene da Pep-regelverket ble strammet inn i 2018.

Flere eksperter sier til NRK at Finnes burde blitt rapportert til Finanstilsynet for store transaksjoner rundt viktige politiske beslutninger.

Tilsynet svarer med at det ikke fører en Pep-oversikt og at det ikke er et nasjonalt register eller statistikk for slike saker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: