Innenriks

Sindre Finnes vil ikke gi Stortinget fullstendig aksjeliste med summer

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, vil ikke legge fram hele aksjelista inkludert summer og nøyaktig klokkeslett for når aksjehandler er utført.

Det opplyser advokaten hans, Thomas Skjelbred, til VG.

Skjelbred viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal vurdere håndteringen av habilitetsregler.

– Etter mitt syn vil det da være tilstrekkelig å opplyse om hvilke selskaper Finnes har handlet aksjer i og på hvilke tidspunkter. Det vil gi tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for komiteen til å vurdere Erna Solbergs habilitet i enkeltsaker, og jeg mener komiteen må begrense seg i hva de ber Finnes – som privatperson – skal offentliggjøre for allmennheten, sier Skjelbred.

Flere partier har bedt om at Solberg deler flere detaljer om aksjehandelen til ektemannen. Offentligheten har fått en liste over hvilke selskaper Finnes har handlet i og hvilken dato det gjelder.

Ettersom kurser og nøyaktige tidspunkt ikke er med på lista som er offentliggjort, er det vanskelig å fastslå hvor mye Finnes har investert og tjent på handlingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: