Innenriks

Regjeringen dropper innstramminger i offentlighetsloven

Regjeringen skroter eget forslag om å stramme inn i offentlighetsloven. Venstre og MDG kritiserer regjeringen for å i det hele tatt foreslå endringene.

– Forslaget var stikk i strid med offentlighetslovens formål, som er å sikre allmennheten mest mulig innsyn i forvaltningens saksdokumenter for å styrke informasjons- og ytringsfriheten og den demokratiske deltakelsen i samfunnet, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til NTB.

Hun mener forslaget i utgangspunktet var «hodeløst».

I mars la regjeringen fram et høringsforslag om endringer i offentlighetsloven. Forslaget gikk ut på å innføre et tillegg til offentlighetsloven §14 første ledd for å klargjøre at bestemmelsen også «gir adgang til å gjøre unntak fra innsyn i informasjonen i journalen om organinterne dokumenter».

– Regjeringen bør ta selvkritikk

MDG-leder Arild Hermstad mener at det at regjeringen ville innskrenke innsyn gjennom offentlighetsloven sier noe om regjeringens holdning til åpenhet.

– At de i det hele tatt foreslo mindre innsyn og åpenhet og heller ikke har vært ærlige på at forslaget deres betød mindre innsyn for medier og folk, er urovekkende. Jeg synes hele prosessen har vært svært beklagelig fra Mehl og Støre sin side, og de bør ta selvkritikk, sier han til NTB.

Mye engasjement

Etter å ha gjennomgått mer enn 3400 svar til regjeringens forslag om endringer i offentlighetsloven, har de besluttet å ikke stramme inn i lovverket.

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegne om demokratiet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi setter pris på det store engasjementet i denne saken. Etter høringsrunden mener vi det er riktig å skrote forslaget, sier hun videre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: