Innenriks

Bruken av antibiotika på norske husdyr har aldri vært lavere

En ny rapport konkluderer med at bruken av antibiotika på norske husdyr er på det laveste nivået som er registrert noensinne.

Det er den årlige rapporten fra Norm-Vet som har konkludert med at bruken av antibiotika i norske husdyrhold har aldri vært lavere enn i fjor. Bruken av antibiotika har blitt overvåket i 30 år, skriver Nationen.

– At vi fortsatt har en god situasjon både når det gjelder resistens og forbruk, viser at det gjøres mye godt arbeid på mange nivåer i Norge, sier Torill Moseng, administrerende direktør i Veterinærinstituttet.

Hun peker på dyreeiere, næringsorganisasjoner, veterinærer og myndigheter. Også Mattilsynet ser også positivt på at bruken av antibiotika fortsetter å gå ned.

– Årets rapport bekrefter en trend vi har sett i flere år. Vi har et svært lavt forbruk av antibiotika i norske dyrehold og effektive tiltak mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Lise Petterson, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Regjeringen har tidligere satt et mål om å redusere bruken av antibiotika med 10 prosent i perioden 2013 til 2020, et mål som allerede ble nådd i 2018. I perioden 2013 til 2022 gikk forbruket ned 30 prosent på storfe, gris, sau, geit og fjærfe.

Nyeste fra Dagsavisen.no: