Innenriks

Aksjestopp i Finansdepartementet

Alle ansatte i Finansdepartementet, fra statsråden og nedover, har fått midlertidig totalt forbud mot kjøp og salg av aksjer, skriver VG.

Forbudet mot handel med obligasjoner og aksjer gjelder fram til etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lagt fram statsbudsjettet 6. oktober, skriver VG.

– I departementets nye reviderte retningslinjer er det fastsatt et årlig handleforbud fra 1. august, og fram til statsbudsjettet blir offentlig ved framleggelsen i Stortinget, opplyser kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet til VG.

Årsaken til forbudet er at det i statsbudsjettet kan være forslag som vil kunne påvirke både børskursen til enkelte selskaper og norsk økonomi generelt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: