Innenriks

Kvinne frikjent for overgrep mot barn

Politiet mener en 19 år gammel kvinne hadde seksuell omgang med hennes 14 år gamle kjæreste. Selv hevder kvinnen at hun ventet til jenta fylte 16 år. Nå er hun trodd av tingretten.

Forholdet til to tenåringsjenter var tema da Søndre Østfold tingrett behandlet en straffesak i slutten av august. Politiet mente den eldste jenta måtte domfelles for å ha hatt seksuell omgang med kjæresten, fordi hun var under 16 år.

Nå har tingretten avvist saken, men politiet håper på en ny runde i lagmannsretten.

Fikk flytte inn hos jenta

Kvinnen var 19 år da hun innledet et forhold med jenta, som da var 14 år. Ifølge en fersk dom fra Søndre Østfold tingrett ble de kjent med hverandre allerede et par år tidligere. I starten var paret fra Østfold venner, men de to tenåringsjentene skal etter hvert ha blitt forelsket.

Kvinnen endte opp med å flytte inn hjemme hos jenta, som hadde status som fornærmet i tingretten, etter initiativ fra hennes egen mor. Hun hadde nemlig sett hvor viktig den tiltalte kvinnen var for datteren hennes. Verken hun eller noen andre så tegn til eller hørte noe som kunne indikere at de to jentene hadde en seksuell relasjon på det tidspunktet.

I stedet anså moren kjæresterelasjonen mellom den 19 år gamle kvinnen og den 14 år gamle datteren hennes som en uskyldig relasjon, ifølge dommen. Jentene fikk derfor bo på samme rom og sov i samme seng.

Sa hun ventet til jenta var over den seksuelle lavalderen

De har begge erkjent å ha hatt sex etter at den yngste jenta fylte 16 år. Spørsmålet som retten måtte ta stilling til var hvorvidt den seksuelle omgangen mellom de to startet allerede før det.

Dette mente politiet det var gode nok bevis for. De viste blant annet til en rekke meldinger, som de to sendte til hverandre før jenta fylte 16 år, der sex var tema.

Kvinnen nektet straffskyld i retten. Hun forklarte at hun og jenta hadde sex for første gang på fornærmedes 16-års dag. Hun viste til at hun var særlig oppmerksom på dette aspektet, ikke bare fordi sex med en under 16 år er ulovlig, men også av hensyn til hennes karrierevalg.

Ville trekke anmeldelsen

Den fornærmede jenta hevdet hun hadde sex med kvinnen for første gang da hun var 14 år, og at dette pågikk jevnlig siden.

Tiltalte har forklart at hun ofte ønsket seg ut av relasjonen med fornærmede fordi relasjonen var dysfunksjonell og usunn for henne. Hun sa at hun følte seg kontrollert og dominert av fornærmede.

Hun ble derfor glad da forholdet tok slutt i 2021, etter at den mindreårige jenta ble sammen med noen andre. Hun sa det kom som et sjokk for henne da hun senere fikk høre at fornærmede hadde anmeldt henne.

Kvinnen ble anmeldt etter at jenta fortalte om forholdet til en helsesykepleier på skolen.

Etter anmeldelsen var fornærmede noe ambivalent til saken og ønsket flere ganger å trekke anmeldelsen og få saken henlagt, kommer det fram i dommen. Hun har forklart at ønsket om å trekke anmeldelsen og få saken henlagt ikke skyldes at hun har løyet om seksuell omgang før fylte 16 år, men at det skyldtes dårlig samvittighet for hva hun ved sin anmeldelse ville påføre hennes tidligere kjæreste.

Trodde ikke på fornærmede

Fornærmedes troverdighet ble utfordret i retten. Rettens manglende tillit til ungjentas forklaring bidro til at Søndre Østfold tingrett til slutt endte opp med å frikjenne den 19 år gamle kvinnen for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. De frikjente henne også for kravet om oppreisningserstatning. Retten var enstemmig i avgjørelsen.

De mente mangel på bevis ikke gjør det mulig å utelukke at den seksuelle omgangen først startet etter at fornærmede fylte 16 år.

Retten fant det påfallende at ingen har sett eller hørt noe som indikerer seksuell omgang mellom de to, til tross for at de i en lengre periode bodde sammen hos fornærmedes familie. Bevisene som politiet fra fram, som dokumenterte den elektroniske kontakten mellom de to, var heller ikke nok til å domfelle kvinnen, som nå er i 20-årene.

Politiet har anket dommen

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen var møtende aktor i retten. Han forteller til Dagsavisen at statsadvokaten har anket dommen.

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen forteller at dommen har blitt anket.

– Statsadvokaten er uenig med tingrettens bevisvurdering, sier Jakobsen.

– Retten peker på manglende bevis som utslagsgivende. I tillegg ville muligheten for straffbortfall vært aktuelt, jamfør straffeloven § 308, dersom det faktisk ble bevist at de to hadde seksuell omgang før fornærmede fylte 16 år, på grunn av deres jevnbyrdige alder og utvikling. Var det en feilvurdering av politiet å ta denne saken til retten?

– Jeg er overbevist om at vilkårene for en tiltale var til stede. Både før, under og etter at dommen falt mener jeg dessuten at vilkårene for en domfellelse er til stede, svarer politiadvokaten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: