Innenriks

Kristin Kirkemos DNA funnet på teipbiter fra Orderud-attentatforsøk

Politiet har funnet Kristin Kirkemos DNA på teipbiter som var brukt til å feste dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust i 1998.

– Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust.

Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Kirkemos advokat er taus

Attentatforsøket fant sted i underkant av ett år før trippeldrapet på Orderud gård. Her ble Kirkemo til slutt dømt til 16 års fengsel for medvirkning.

Avisen har vært i kontakt med Kristin Kirkemos advokat Vegard Aaløkken. Han har ingen kommentar til undersøkelsene. Til NTB sier advokaten at han foreløpig ikke har mulighet til å svare på spørsmål, og hevnviser til svarene han har gitt VG.

Han påpeker at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

Flere undersøkelser

Per og Veronica Orderud har en rekke ganger begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Siden 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen gjennomført ulike undersøkelser og tatt flere avhør i arbeidet med begjæringen fra Per og Veronica Orderud.

I den forbindelse har kommisjonen ønsket å avhøre Kristin Kirkemo, men fått avslag.

Statsadvokat Henriksbø sier også at det nye DNA-funnet i attentatsaken er i tråd med tiltalen som ble tatt ut mot Kirkemo, Per og Veronica Orderud, og Lars Grønnerød i forbindelse med trippeldrapet. Han sier også at det styrker grunnlaget for domfellelse.

Gjenopptagelseskommisjonens leder Kamilla Silseth ønsker ikke å kommentere de nyeste opplysningene. I juni sa hun til NTB at de jobber med saken, men at avgjørelsen til kommisjonen ligger et stykke fram i tid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: