Innenriks

Finnes økte inntekten med over 400.000 kroner fra 2019 til 2020

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes økte sin skattbare inntekt med 46 prosent på ett år under hennes statsministerperiode.

Gjennom hele perioden 2013–2021 var det store svingninger i ligningen til Finnes, skriver Aftenposten.

Finnes har hatt samme jobb i Norsk Industri under hele perioden. Han har ikke handlet aksjer gjennom et aksje-/holdingselskap, slik at det slår ut på hans egen skattbare inntekt når han får gevinst eller tap fra handelen.

Solberg har forklart sin uvitenhet om ektemannens aktivitet med at antall aksjer hvert årsslutt «har omtrent vært det samme som året før». Aftenposten har spurt eksstatsministeren om hun ikke stusset over svingningene i inntekten, men uten å få svar.

Fra 2019 til 2020 økte Finnes' skattbare inntekt med 417.000 kroner til 1,3 millioner kroner. Ligningsformuen økte også med 1,1 millioner, eller 45 prosent.

Ifølge tall fra SSB var gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2019–2020 på 3,1 prosent.

Ifølge Aftenpostens oversikt var det svingninger i Finnes’ inntekt på over 100.000 kroner i hele sju av de siste ti årene.


Nyeste fra Dagsavisen.no: