Innenriks

– Opplever at Solberg fremdeles ikke har lagt alle kortene på bordet

Seher Aydar (R) kaller Sindre Finnes’ aksjehandler for svært alvorlig. Hun ber om et fullstendig forbud mot aksjehandel for regjeringsmedlemmer og ektefeller.

Rødts medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, mener aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann er svært alvorlig.

– Det er også lite tillitvekkende at hun først kommer med dette etter valget, etter å ha gitt en helt annen versjon før valget, sier Aydar til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over ektemannen til Solbergs aksjehandel. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3.600 aksjehandler i perioden mens kona satt som statsminister.

Aydar reagerer også på at Solberg ikke kan utelukke at ektemannen har snappet opp noe om saker som regjeringen behandlet.

– Jeg opplever at Solberg fortsatt ikke legger alle kortene på bordet og vil oppfordre henne til å gjøre det umiddelbart.

Aydar ber i tillegg om et fullstendig forbud mot aksjehandler for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller.

Frp: – Naturlig at Økokrim etterforsker

Hans Andreas Limi (Frp) mener det er naturlig at Økokrim etterforsker aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Dette fremstår som en alvorlig og trist sak som er egnet til å ytterligere svekke tilliten til norsk politikk, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier også at aksjehandlene bør etterforskes.

– Vi synes det er helt naturlig at Økokrim etterforsker denne saken i tillegg til at kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid, sier Frp-nestlederen.

Limi påpeker at det har vært flere saker som kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– For å rette opp dette bør i alle fall folk se at slike saker etterforskes på en skikkelig måte, sier han.

MDG: Vitner om bekymringsfull ukultur

Aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes vitner om en ukultur i norsk politikk hvor man ikke tar egen maktposisjon på alvor, mener MDG.

– Dette en svært alvorlig sak og vitner en bekymringsfull ukultur som ser ut til å gjelde flere av de store partiene i norsk politikk. Dette blir nok en sak i rekken av skandaler som er med på å ødelegge tilliten til demokratiet vårt, sier MDG-nestleder Ingrid Liland.

Hun synes det virker som om en del politikere lever i ei boble og ikke tar sin egen maktposisjon og privilegium på alvor.

– Jeg tror ikke folk sitter og venter på en oppdatering av «politisk håndbok». Folk trenger å se at det politiske miljøet gjør en skikkelig gransking tilbake i tid og blant alle politikere, for å finne ut hvordan vi kan fornye demokratiet og bli kvitt den ukulturen vi nå ser tegn på.

– Likhetstrekk med Huitfeldt-saken

Det er en alvorlig sak, sier kontrollkomiteens leder om aksjekjøpene til Høyre-leder Erna Solbergs ektemann.

– Saken har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

– Vi undersøker brudd på habilitetsreglene. Det har etter all sannsynlighet skjedd her, selv om Solberg har vært uvitende om forholdene, sier han.

Videre påpeker han at det allerede er avgjort at Solberg må møte i kontrollkomiteens høring.

– Kontrollkomiteen skal finne feil og stille regjeringer til ansvar for kritikkverdige forhold. Dette skal vi gjøre grundig, uavhengig av hvilken politisk farge man selv har, sier Frølich.

Nyeste fra Dagsavisen.no: