Innenriks

Konkurransetilsynet sier midlertidig nei til Widerøe-kjøp

Konkurransetilsynet varsler en mulig stans av Norwegians kjøp av Widerøe. De vil se mer på oppkjøpet for å hindre svekket konkurranse.

Norwegian varslet i juli at de vil kjøpe opp Widerøe, Norges tredje største flyselskap.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at et oppkjøp vil føre til svekket konkurranse i luftfartssektoren.

Nyheten ble først omtalt av E24.

Tilsynet vil imidlertid ha to måneder til på å vurdere saken. De vil derfor komme med en ny vurdering innen 17. november. Da må tilsynet enten godkjenne oppkjøpet eller varsle selskapene om at det kan være aktuelt å stanse det, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Administrerende direktør Geir Karlsen i Norwegian sier de har hatt god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet.

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden, og vi ser fram til den endelige avgjørelsen i saken, sier Karlsen i en pressemelding.

– Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Karlsen videre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: