Innenriks

SSB: Norsk økonomi vokste med 0,2 prosent i juli

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge hadde en vekst på 0,2 prosent i juli, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var vekst i reiselivsnæringer, tjenesteproduksjon og offentlig forvaltning. Samtidig fortsetter nedgangen i boliginvesteringene, og det var et fall blant bygg- og anleggsvirksomhetene.

Nordmenns konsum økte også i juli.

– Husholdningenes konsum vokste i juli. Mange dro på ferie, og det var stor vekst i nordmenns konsum i utlandet, sier seksjonssjef i nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Han understreker at tallene bør tolkes med varsomhet med tanke på blant annet ferieavvikling.

– Siden mange avvikler ferie i juli, kan det være liten aktivitet i enkelte næringer, mens det er høy aktivitet i andre. Dette kan føre til større svingninger i tallene enn i mer normale måneder. Derfor bør tallene tolkes mer forsiktig enn ellers, sier Sletten.

Tallene for januar og juni er også revidert. I januar er veksten justert ned fra 0,1 prosent til 0 prosent, mens i juni går tallet opp fra 0 prosent til 0,1 prosent.

Overordnet sett har norsk økonomi så langt hatt en positiv utvikling i 2023. I andre kvartal ble det verken oppgang eller nedgang, mens i første kvartal steg økonomien med 0,2 prosent.

Nyeste fra Dagsavisen.no: