Innenriks

Mener et byrådsskifte kan sette stopper for jobbsatsingen

Rina Mariann Hansen (Ap) mener de sosiale forskjellene vil minke ved å få unge inn i jobb, men er redd et byrådsskifte vil sette jobbsatsingen på spill.

– Det er en grunn til at vi i Arbeiderpartiet har flere jobbsentre og sommerjobber som et av våre valgløfter, og det er jo fordi vi mener vi må gjøre enda mer på dette området, sier Aps ordførerkandidat i Oslo, Rina Mariann Hansen.

Nye tall fra Nav viser at 846 personer under 25 år i hovedstaden er i situasjonen av å ikke ha jobb, gå på skole eller studere.

Ser kun toppen av isfjellet

Arbeiderpartiets ordførerkandidat sier ledighetstallene fra Nav kun er toppen av isfjellet. Ifølge Vårt Land lever 18.000 unge voksne uten arbeid, utdanning eller trygd. For Hansen er det særlig viktig å tilrettelegge for at de yngre skal ut i arbeid.

– Samtidig som vi ser disse alvorlige tallene, så ser vi også at noe av det vi har gjort i Oslo er vellykket. For det er en sterkere vekst i andelen sysselsatte siden Ap tok over i 2015, sier hun.

Likevel er hun redd denne veksten vil ta slutt dersom det blir et skifte i byrådet. Hun mener at Oslo Høyre ikke har nok tiltak som vil sikre unge jobb.

– Det er farlig for oss som by og samfunn om vi slipper denne problemstillingen, sier hun.

Vil få ned de sosiale ulikhetene

– Oslo Høyre har mange punkter som omhandler å få ungdommen gjennom skolegangen. Tror du ikke dette vil gjøre at flere unge også kommer i jobb?

– Vi vet at det å ha fullført videregående skole styrker mulighetene, men når vi ser på tallene i Oslo er det langt fra bra nok. Vi må gjøre noe med de som allerede nå er utenfor arbeidslivet. Det er avgjørende for oss at de kan komme i arbeid.

Oslo Høyre skriver i sitt partiprogram at det viktigste man kan gjøre for å forhindre frafall i skolen er å sette inn innsatsen så tidlig som mulig og gi hver enkelt elev tilpasset oppfølging, og at elever som faller ut av skolen, skal få en ny sjanse til å komme seg inn i et alternativt løp i skolen, inn i arbeid eller i en annen form for arbeidsrettet aktivitet.

Og selv om Rina Mariann Hansen er enig i at det er viktig å få folk gjennom utdanningen sin, mener hun at man ikke kan slippe ansvaret bare fordi de blir myndige. Hun tror at jobbsatsingen Oslo Arbeiderparti holder på med, der man satser på jobbsentre og flere sommerjobber, er et viktig arbeid for å nå ut til unge voksne.

Hansen sier også at velferdsstaten Norge er basert på at du skal kjenne til hvilke rettigheter du har for å kunne benytte deg av godene. Hun tror derfor jobbsentre vil være med på å hjelpe folk til å skjønne hva de har krav på.

– Det å få de utenfor jobb i arbeid er det beste vi kan gjøre for å få ned de sosiale forskjellene, sier hun.

Hansen (t.v.), som er ordførerkandidat for Oslo Arbeiderparti, syns ikke Oslo Høyre satser nok på å få unge i jobb. Her er hun avbildet sammen med Høyres ordførerkandidat, Anne Lidboe.

Med jobben i fokus

I 2021 åpnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) jobbsenteret på Mortensrud sammen med daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Det er et av flere jobbsentre som er åpnet i Oslo kommune. Han kunne fortelle til Dagsavisen at jobb er helt avgjørende.

– Det er det alle jeg snakker med i nærområdene forteller meg, og det forskninga sier. Hvis du ikke har framtidstro og muligheter, er du utsatt. Unge mennesker trenger en grunn til å stå opp om morgenen, tjene egne penger, treffe andre voksne og bli en del av samfunnet, sa Johansen.

Videre kunne han fortelle at jobbsatsingen ikke er en «quick fix» for alle utfordringene som finnes, men at det er en avgjørende, langsiktig investering i både fremtiden til den enkelte og i trygghet og trivsel i lokalsamfunnet.

Og dette står fortsatt sterkt i Oslo Arbeiderpartis satsingsområde to år senere.

– Jobbsenteret har vært vellykket. Siden vi ser at dette er vellykket, er dette noe vi ønsker i alle bydeler. Dette er en sterk satsing på arbeid for ungdom og unge voksne, sier Hansen.

Ikke kun et lokalt problem

De ferske tallene fra Nav viser imidlertid ikke at det kun er i Oslo vi kan se trenden av unge mennesker som faller mellom to stoler. På nasjonal basis var det 54.600 som meldte at de verken hadde jobb, gikk på skole eller var i utdanning.

Ordførerkandidaten mener Oslo Arbeiderparti har tatt tak i en problemstilling som ikke bare har vært gjeldende i hovedstaden, men i hele samfunnet og er redd det skal falle bort ved et byrådsskifte.

– Det er for viktig til at det kan kastes bort fordi Høyre skal kutte i eiendomsskatten i Oslo, mener Rina Mariann Hansen.

Deler ikke Aps bekymring

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat, forstår lite av Aps bekymring om at et byrådsskifte vil slå negativt ut for unges jobbmuligheter i hovedstaden.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.

– Det er synd at Arbeiderpartiets viktigste valgkampsak er at de ikke er Høyre, sier han til Dagsavisen.

– Det aller viktigste for Høyre er at flere kommer seg i jobb, og klarer seg selv. Det er grunnpilaren i velferdssamfunnet vi i dag tar for gitt. Derfor er Høyre bekymret for utviklingen i skolen som viser at stadig flere, helt nede på 5. trinn i grunnskolen, sliter med helt grunnleggende ferdigheter. Det betyr at sannsynligheten for at de skal fullføre og bestå videregående er lav, og da blir det vanskelig for dem å skaffe seg en jobb de kan leve av, legger han til. Det er blant annet derfor vi har foreslått å sette av 10 millioner kroner mer enn AP-byrådet for at unge skal få sin første jobberfaring, legger byrådslederkandidaten til.

Han mener dagens Ap-byråd sløser for mye med penger, samtidig som at de tvinger husholdningene til å spare.

– Vi er bekymret på Oslofolks vegne når vi ser hvor ivrige Arbeiderpartiet er på å kreve inn stadig høyre skatter og avgifter i den byen i Norge det er dyrest å bo i, sier Solberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: