Innenriks

Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030

Åpningen av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030. Årsaken er utfordringer knyttet til grunnforholdene og større forekomster av kvikkleire enn ventet.

Det bekrefter Bane Nor til Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad.

– På grunn av ny kunnskap om de krevende grunnforholdene måtte vi definere sentrumsdelen av prosjektet på nytt. Prosjektet handler ikke lenger bare om et nytt dobbeltspor, men om å få en hel bydel i Moss sentrum på trygg grunn. Utbyggingen har blitt mer enn et jernbaneprosjekt, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Jernbaneutbyggingen i Moss har hatt en rekke problemer.

I 2021 måtte Bane Nor stoppe arbeidet i sentrum etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdaget store mengder kvikkleire. Samme år ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner (2021-kroner).

Åpningen av det nye dobbeltsporet og stasjonen ble så utsatt fra 2024 til 2026, før det onsdag ble klart at ny forventet åpning ikke vil være før i 2030.

Mer fra Dagsavisen