Innenriks

Rettssak mot Jan Helge Andersen i april

Det er nå bestemt en dato for rettssaken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen. Saken er berammet til 15. april 2024.

– Vi tar sikte på midten av april og ber rettsstedet holde av opptil to måneder, sier statsadvokat Johan Øverberg til NRK.

Ifølge kanalen er det satt av åtte uker til den nye straffesaken mot Jan Helge Andersen. Saken skal gå i Sør-Rogaland tingrett ved tinghuset i Sandnes.

Statsadvokaten minner imidlertid om det at per nå kun er snakk om en forhåndsberamming. Det er fremdeles ikke bestemt om Andersen blir tiltalt.

– Det blir truffet et påtalevedtak i løpet av høsten, sier Øverberg.

Enstemmig fra Gjenopptakelseskommisjonen

15. juni ble det kjent at saken mot Andersen skulle gjenåpnes. Det ble enstemmig vedtatt av Gjenopptakelseskommisjonen.

– For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold, skrev Gjenopptakelseskommisjonen i en pressemelding samme dag.

Viggo Kristiansen frikjent

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000. Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Andersen har tidligere forklart at Viggo Kristiansen var initiativtaker til voldtektene og drapene. Kristiansen anmeldte Andersen for uriktige anklager i 2014. I desember 2022 ble Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år i fengsel

Nyeste fra Dagsavisen.no: