Innenriks

– Gir et stort antall barnefamilier mer penger

Regjeringen lover å senke maksprisen på barnehage til 2000 kr. Det kan komme godt med, mener forsker.

– Dette kuttet gir et stort antall barnefamilier mer penger som de kan bruke på andre ting. Det er et politisk valg om å gi en overføring fra alle som ikke har barnehagebarn til alle som har det, sier forsker Håkon Solbu Trætteberg ved Institutt for samfunnsforskning.

Tirsdag lovet regjeringen å kutte maksprisen på barnehage for barnehagebarn høsten 2024 fra 3000 til 2000 kroner. I tillegg skal 189 fraflyttingskommuner få redusert prisen til 1500.

– Vi lanserer i dag et velferdsløft for hele landet, som skal komme barnefamilier til gode fra nord til sør, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

For en familie med to barn betyr det en reduksjon på 18.700 kroner i barnehageutgifter i året. Prislappen er i overkant av 3 milliarder årlig, ifølge regjeringen.

Gratis i deler av Nord

Barnehage ble gratis for barn i Finnmark og Nord-Troms, og fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig 1. august i år.

I 2018 skrev Trætteberg en rapport sammen med forsker Hilde Lidén om redusert foreldrebetaling fører til at flere barn i lavinntektsfamilier gikk i barnehagen.

– De aller fleste bruker barnehage i Norge. For de få som ikke bruker barnehage, er økonomi en av grunnene. Men for denne gruppa finnes det allerede målrettede tiltak som gratis kjernetid, som treffer godt, sier han.

Forsker Håkon Solbu Trætteberg ved ISF.

– Effektivt

– Universelle ordninger som kutt i maksprisen for alle barnehagebarn, er enda mer effektivt og enda dyrere for staten. Men i og med at nesten alle barn går i barnehage i Norge, er det begrenset hvor mye høyere deltakelse vi kan forvente fra dette tiltaket. Dette er først og fremst et tiltak som gir barnefamilier litt bedre råd, sier Trætteberg.

Maksprisen for barnehage lå lenge på 2000 kroner, men ble økt gradvis til 3000 kroner under Solberg-regjeringen.

– Maksprisen vil gjøre livet lettere for barnefamilier som strever med å få endene til å møtes, men som ikke har rett på, eller vil søke sosialhjelp. I tillegg vil også alle andre få redusert pris, slik at det blir en skjerpet omfordeling fra de uten barn i barnehagealder til de med barn i barnehagealder, sier professor i sosialpolitikk ved OsloMet, Kjetil van der Wel, til Dagsavisen.

Vil ha kvalitetsløft

– Dette er positivt, treffer bredt, og gjør det rimeligere for foreldre å ha barna i barnehagen. Vi er takknemlige for kuttløftet, sier Einar Olav Larsen til Dagsavisen.

Larsen er trebarnsfar og leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Mann med briller, smiler svakt

– Men dette er ikke nødvendigvis et tiltak som påvirker kvaliteten i barnehagen. Det blir ikke bedre bemanning eller lettere for de ansatte som vurderer å bytte yrke fordi arbeidspresset er så høyt, sier han.

– FUB er først og fremst opptatt av å heve kvaliteten og arbeidsforholdene i barnehagen, sier Larsen.


Mer fra Dagsavisen