Innenriks

Blodig håndavtrykk kan bli sentralt i ankesaken etter Tengs-drapet

I innledningen i Tengs-ankesaken varslet aktoratet at undersøkelser av et blodig håndavtrykk kan peke mot tiltalte Johny Vassbakk. Forsvareren reagerer.

Undersøkelsen av det aktuelle håndavtrykket er det eneste nye etterforskningsskrittet som er gjort siden tingrettens behandling. Der ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel.

– Det er funnet spor i prøvene som stemmer overens med tiltaltes markører, sa aktor Nina Grande i sitt innledningsforedrag i Gulating lagmannsrett.

Sendt til Nederland

Etter behandlingen i tingretten ble strømpebuksa som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept, sendt til nye analyser hos det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland.

Aktor Grande sier at de foreløpige resultatene herfra viser at det er funnet svært små mengder mannlig DNA i prøvene, og at flertallet av markørene stemmer overens med tiltalte Johny Vassbakk.

Hun presiserer at de nye resultatene er under grensen for det som vanligvis analyseres, fordi mengdene DNA er så små, slik at det er fare for ikke å få gode nok resultater.

– Det er også funnet fra én til tre markører som ikke stemmer overens med tiltalte, men vi vet ikke om det er DNA fra andre personer. Mengdene er for små til å peke på andre personer, sier Grande.

Venter på endelig resultat

De endelige resultatene er ventet å bli klare innen en grundigere gjennomgang av funnene i slutten av denne måneden.

Aktoren er også klar på at det fortsatt er funnet av deler av Vassbakks DNA i prøven med navnet A-12-F, som var en sentral del av saken i tingretten, som er det viktigste beviset.

– Det er fortsatt det som er hovedbeviset, og som er det eneste som kan lede til domfellelse, sier hun.

Forsvarer: Ikke greit

Stian Kristiansen, en av forsvarerne, mener ifølge Stavanger Aftenblad at det var altfor tidlig av aktoratet å trekke fram prøvene av strømpebuksa i innledningsforedraget. Han poengterer at prøvene ikke er ferdig analysert.

– Dette er ikke greit, sier forsvareren.

– Dette er bare foreløpige resultater. Det endelig resultatet kan vise noe annet. Vi er dessuten helt i yttergrensen av hva teknologien tillater, fortsetter han.

Usikkerhet om håndavtrykk

Det er også gjort måling av Vassbakks hender.

– Men på grunn av for mange usikkerhetsmomenter kan vi verken bekrefte eller avkrefte at håndavtrykket stammer fra ham, sier medaktor Thale Thomseth.

Undersøkelsene ble gjort i mars i år. Ifølge Thomseth vil det være faglig uforsvarlig å identifisere og utelukke personer med basis i et slikt håndavtrykk. Hun understreket også at avtrykket er uten papillærlinjer, altså det som danner blant annet fingeravtrykk.

Så vidt Kripos bekjent, er ikke slike avtrykk brukt som identifisering.

Retten fikk på første dag se bilder av strømpebuksa, og man kan se at jord og sand har falt av gjennom årenes løp, og at det nå vises håndavtrykk.

DNA-gjennomgang

Aktoratet brukte mye av andre del av dagen tirsdag til å gå gjennom DNA-funnet som var sentralt i tingrettens vurdering av saken.

I 2016 gikk Kripos-gruppa for såkalte kalde saker inn i Tengs-etterforskning. Tre år senere ble det klart at prøven omtalt som A12-F var forenlig med mannen som nå er tiltalt, og det ble satt i gang skjult etterforskning mat ham.

At politiet i løpet av denne etterforskningen ikke fant ting av betydning mot Vassbakk, kan ikke vektlegges, understreket aktor Thomseth i retten. I 2021 ble mannen pågrepet.

I tillegg til treff på 25 av 27 konvensjonelle DNA-markører fant det østerrikske instituttet GMI også flere treff som ikke er omfattet av konvensjonelle analyser, ifølge aktoratet.

Eksperter i Storbritannia har støttet funnene fra det østerrikske instituttet GMI, men anbefalt at bare 26 av dem brukes.

– Alle de 26 stemmer overens med tiltaltes profil, sier aktor Thomseth.

Drept i 1995

Nå 52-årige Vassbakk nekter for å ha drept den da 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Drapsofferets fetter ble to år etter pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998.

I politiavhør tilsto fetteren drapet, men denne prosessen har blitt sterkt kritisert.

– Påtalemyndigheten mener at tilståelsen åpenbart var uriktig og må ses bort fra i dag, sier aktor Nina Grande.

Fetteren forklarte seg i tingretten, og under behandlingen i lagmannsretten skal det han forklarte der, legges fram – og han skal dermed ikke møte i retten.


(©NTB)

Mer fra Dagsavisen