Innenriks

Aktor i Tengs-saken: Vi mener DNA knytter tiltalte til drapet

Som i tingretten varsler aktoratet at DNA-funn vil stå sentralt i ankesaken mot Johny Vassbakk, som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Saken starter i Gulating lagmannsrett tirsdag.

– DNA-funnet er det som etter vårt syn knytter tiltalte til drapet, sier aktor Thale Thomseth til NTB på vei inn i retten.

– Men så er det også sånn at DNA ikke kan stå alene, det må ses i en kontekst – som er alle andre bevis i saken. Vi må se blant annet hvilke skader avdøde ble påført, hvilke blodspor vi finner, og så videre, som kan si noe om hvorfor påtalemyndigheten mener det er tiltaltes DNA, og at det funnet i Birgittes blod, sier hun videre.

De foreløpige resultatene fra undersøkelser av et blodig håndavtrykk på strømpebuksa til Birgitte Tengs kan ifølge aktor peke mot tiltalte Johny Vassbakk.

– Det er funnet spor i prøvene som stemmer overens med tiltaltes markører, sier aktor Nina Grande i sitt innledningsforedrag i Gulating lagmannsrett.

Etter behandlingen i tingretten ble strømpebuksa som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept, sendt til nye analyser hos det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland.

Aktor Grande sier at de foreløpige resultatene herfra viser at det er funnet svært små mengder mannlig DNA i prøvene, og at flertallet av markørene stemmer overens med tiltalte Johny Vassbakk.

Hun presiserer at de nye resultatene er under grensen for det som vanligvis analyseres fordi mengdene DNA er så små, slik at det er fare for å ikke få gode nok resultater.

– Det er også funnet fra én til tre markører som ikke stemmer overens med tiltalte, men vi vet ikke om det er DNA fra andre personer. Mengdene er for små til å peke på andre personer, sier Grande.

De endelige resultatene er ventet å bli klare innen en grundigere gjennomgang av funnene i slutten av denne måneden.

Aktoren er også klar på at det fortsatt er funnet av deler av Vassbakks DNA i prøven med navnet A-12-F, som var en sentral del av saken i tingretten, som er det viktigste beviset.

– Det er fortsatt det som er hovedbeviset, og som er det eneste som kan lede til domfellelse, sier hun.

Også denne gang vil straffehistorikken til Vassbakk stå sentralt for aktoratet.

– Vi anførte sist at han har kapasitet til og han hadde mulighet, sier hun.

Vassbakk nekter skyld i saken. Han anket dommen på 17 års fengsel fra tingretten.

Forsvarer for Tengs-tiltalt: Skal presentere saken på en best mulig måte

Hvilke tolkninger DNA-funnene i Tengs-saken gir, vil stå sentralt for forsvarerne til drapstiltalte Johny Vassbakk under ankesaken.

I tingretten klarte ikke forsvarerne å så nok tvil om aktoratets hovedbevis, Y-kromosomet i DNA-prøven, til å få klienten frikjent.

– Vi skal presentere saken på en bredest og best mulig måte. Og så blir det til syvende og sist opp til lagmannsretten å vurdere om det foreligger rimelig tvil eller ikke til funnene som er gjerningsrelatert, sier Stian Bråstein, den ene av Vassbakks to forsvarere, til NTB.

Forsvarerne har denne gangen hentet inn en nederlandsk ekspert.

– Det er selvfølgelig hvilke tolkninger DNA-funnene gir grunnlag for, sier forsvareren om ekspertens rolle i ankesaken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: