Innenriks

Tingretten kritiserer Ikeas advokat for dobbeltrolle i sak om sparket verneombud

Ikea hyret advokat Nicolay Skarning til å gjennomføre en intern granskning mot hovedverneombudet. Så representerte advokaten Ikea i rettssaken mot den samme ansatte.

Hovedverneombudet i Ikea fikk sparken etter en intern granskning. Det fant han seg ikke i og saksøkte derfor møbelkjeden. Nå har han vunnet i Oslo tingrett og får en erstatning på 636.000 kroner.

Dommen falt mandag 21. august. Mandag 28. august kom nyheten om at Ikea ikke anker dommen.

I den 93 sider lange dommen får Ikeas advokat Nicolay Skarning kritikk. I tillegg til å representere møbelkjeden i rettssaken, gjennomførte han en granskning av varsler mot det tidligere hovedverneombudet. Ikke nok med det. Skarning holdt også et foredrag for HR-avdelingen i Ikea om hvordan bytte ut et hovedverneombud.

Disse ulike rollene bidrar til «å skape usikkerhet og tvil om granskningen er tilstrekkelig uavhengig og objektiv», heter det i dommen.

Retten mener det er «lite heldig» at Skarning både er advokat for Ikea og utførte en såkalt uavhengig granskning.

HK-Nytt har tidligere skrevet om at forskere mener at slike granskninger, også kalt faktaundersøkelser, har en ekstrem ødeleggelseskraft, både for enkeltmennesker og arbeidslivet generelt.

Ikke i tråd med advokaters retningslinjer

LO-advokat Katrine Hellum, som representerte det tidligere hovedverneombudet i rettssaken, er også kritisk til Nicolay Skarnings blanding av roller.

– I lys av advokatetiske regler om advokaters uavhengighet ville jeg ikke selv gjort det på den måten, skriver Hellum i en e-post til HK-Nytt.

Katrine Hellum sier hun aldri ville ha blandet roller slik hun mener Skarning har gjort.

Hun henviser til Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger. Der står det at «granskere skal, med mindre dette anses som klart ubetenkelig, ikke påta seg granskingsoppdrag for faste klienter».

Hellum legger til at tingrettens kritikk av Ikeas håndtering av granskningen mot verneombudet er helt i tråd med det hun og kollega Katrine Rygh Monsen anførte i saken.

– At advokat Skarning påtok seg å granske verneombudet til tross for at han var Ikeas advokat i personalsaker, og til tross for at han dagen før granskningen holdt foredrag for ledelsen i Ikea om hvordan man bytter ut hovedverneombudet, ja det får stå for hans egen regning, skrive Hellum.

Det var Rett24 som først skrev om rettens kritikk av Ikeas advokat.

HK: – Faktaundersøkelser er bullshit

En som har fulgt rettssaken tett er en tidligere tillitsvalgt i Ikea, Fawsi Adem. I dag er han leder i Handel og Kontor (HK) region Øst. Adem er opprørt over Skarnings rolle i granskningen.

– Faktaundersøkelsen var en prosess bygd opp for å knekke det tidligere hovedverneombudet. Det som kommer fram i tingretten, er bevis på at faktaundersøkelser er bullshit og noe en burde stoppe med i arbeidslivet, sier Adem.

Han mener at granskningen Ikea gjennomførte var en faktaundersøkelse. HK-Nytt har bedt om å få tilsendt undersøkelsen, men den er unntatt offentligheten, ifølge Ikea.

HK-regionleder Fawsi Adem er kritisk til bruk av granskninger i arbeidslivet.

Skarning: – Kun spredte oppdrag for Ikea

Ikeas advokat mener tingretten bommer på kritikken. Selv om Skarning fikk oppdraget med å granske varslene, gjennomførte to andre kolleger i advokatfirmaet Kvale granskningen. Skarning jobbet tidligere i Kvale. Nå er han partner i Simonsen Vogt Wiig. Til tross for kritikken heter det i dommen at «rapporten var skrevet i en objektiv og nøytral form».

Oslo tingrett kritiserer advokaten for å ta på seg granskningen mens han var møbelkjedens faste advokat, men det avviser Skarning at han var.

– Jeg hadde bare hatt noe spredte og avsluttede oppdrag for Ikea og holdt et nøytralt foredrag for bedriften, skriver Skarning i en e-post til HK-Nytt.

Advokat Nicolay Skarning.

Han legger til at arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den tida var Ikea faste advokatforbindelse.

Pressesjef Stine Odland i Ikea ser ikke problemet med å hyre inn Skarning. Hun avviser også Fawsi Adems kritikk.

– Vi fulgte advokatforeningens retningslinjer for den uavhengige granskningen. Undersøkelsen ble gjennomført etter faglige metoder, uten innblanding fra arbeidsgiver og av andre advokater enn Ikeas bistandsadvokat, skriver Odland til HK-Nytt.

---

Dette er saken

  • I mars 2021 engasjerte Ikea advokat Nicolay Skarning til å gjennomføre en granskning av varsler mot hovedverneombudet.
  • I april 2021 holdt Skarning et foredrag for Ikea-ledelsen hvor han gjorde rede for hvordan en arbeidsgiver kan bytte ut et verneombud.
  • I juni 2021 fratok Ikea Norge ham vervet som sentralt hovedverneombudet.
  • I 2022 fratok møbelkjeden ham vervet som hovedverneombud ved et av varehusene.
  • Så fikk han sparken fra stillingen i kjøkkenavdelingen ved det samme varehuset.
  • Dermed mistet han vervet som nestleder i HK-klubben ved varehuset.
  • Tidligere i år saksøkte han Ikea.
  • Rettssaken pågikk i Oslo tingrett fra 15. mai til 2. juni.
  • Dommen kom 21. august. Den slår fast at avskjeden var urettmessig og at beslutningen om å ta fra ham vervene som hovedverneombud var ugyldige. HK-medlemmet fikk over en halv million i erstatning.

---

Mer fra Dagsavisen