Innenriks

To sakkyndige mener terrorsiktede Matapour er tilregnelig – en annen er uenig

Det er uenighet blant de sakkyndige om terrorsiktede Zaniar Matapour er tilregnelig eller ikke. Det kan få betydning for straffesaken mot ham.

To menn ble drept og flere skadd da Matapour åpnet ild mot to utesteder i Oslo under pridefeiringen 25. juni i fjor.

Matapours tilregnelighet er blitt vurdert av tre sakkyndige. Oslo politidistrikt opplyser at de sakkyndige er delt i sine diagnostiske vurderinger og i konklusjonen.

Oslo-politiet opplyser at Matapour uansett skal bli stilt for retten, og at det er domstolen som må ta endelig stilling til om han skal anses som tilregnelig eller ikke.

Den ene sakkyndige som er uenig, mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet. Politiet opplyser at de sakkyndiges arbeid har vært vanskelig ettersom han i liten grad har ønsket å samarbeide med dem.

– Den rettsmedisinske kommisjon skal nå vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger. Prosessen rundt sakkyndigerklæringen er således ikke ferdigstilt, påpeker Oslo-politiet.

Matapour har sittet fengslet siden angrepet. Politiet har fått frist til å ta ut tiltale innen utgangen av august.

Mer fra Dagsavisen