Innenriks

PST-sjefen: Ingen endringer i sikkerhetssituasjonen i Norge – følger utviklingen i Sverige

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hever ikke trusselnivået i Norge til tross for det endrede trusselnivået i Sverige.

– PST holder seg fortløpende oppdatert på utviklingen i våre nærområder og i nabolandene. Foreløpig er det ingen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen her i Norge som påvirker hvordan PST vurderer trusselbildet. PST er i løpende dialog med andre aktører både i Norge og internasjonalt om utviklingen. Trusselnivået i Norge er nå på nivå 3, som er moderat.

Det sier PST-sjef Beate Gangås til NTB etter at trusselnivået i dag ble hevet til nivå fire i Sverige.


Nyeste fra Dagsavisen.no: