Innenriks

Opprustning og utvidelse av vannkraftverkene kan bidra til store økninger i strømproduksjonen

Ifølge beregninger fra NVE kan opprustning og utvidelse av dagens vannkraftverk bidra til en mangedobling i strømproduksjonen.

Saken er oppdatert onsdag 16. august kl 14.04.

Ifølge beregningene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan produksjonen i dagens norske vannkraftverk økes med mellom 6 og 8 TWh strøm. Statkraft støtter beregningene og har som mål å starte større oppgraderinger av minst fem vannkraftverk innen 2030.

– Vi har svært ambisiøse planer for videre oppgradering og utvidelse av den norske vannkraften, sier talsperson for Statkraft, Knut Fjerdingstad.

Det er 1793 vannkraftverk i Norge. Disse har en effekt på 33.403 MW, og de står for 90 prosent av normalårsproduksjonen av strøm, skriver Klassekampen.

Mer fra Dagsavisen