Innenriks

Tre leger på Finnmarkssykehuset jobbet over 400 timer overtid på et halvt år

Tre leger på Finnmarkssykehuset har i løpet av de siste månedene jobbet over 400 timer overtid. En av dem er registrert med 441 timer.

– Jeg er redd for de ansatte. Dette er ikke bra, sier foretakstillitsvalgt for legene, Thoralf Enge, til TV 2.

Han mener dette er noe arbeidsgiver ikke kan tillate.

Virksomheter kan få innvilget av Arbeidstilsynet utvidet overtid i særlige tilfeller. Samlet overtid i løpet av en 52-ukersperiode skal aldri være over 400 timer.

HR-sjef ved Finnmarkssykehuset, Kenneth Grav, sier til kanalen at den høye bruken av overtid skyldes blant annet utrykning på vakt.

– Det er på ingen måte ønskelig for oss at en ansatt jobber så mye overtid, men forsvarligheten blir ivaretatt med at legen og leder er i jevnlig dialog om belastningen og justerer tjenesteplanen og driften så langt det lar seg gjøre innenfor vernebestemmelsene, sier Grav til kanalen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), sier til kanalen at ansvaret ligger hos arbeidsgiverne, og at det er arbeid som de må ta sammen med tillitsvalgte.

– Mitt oppdrag til helseregionene er at man skal se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i tettere samarbeid og så må man finne de gode løsningene lokalt, sier Kjerkol til kanalen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: