Innenriks

Regjeringen foreslår forbud mot konverteringsterapi

Regjeringen foreslår å forby behandling eller religiøse handlinger som skal å få folk til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv. Nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemeldingen.

Hun la fram forslaget på en pressekonferanse sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fredag.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Trettebergstuen understreker at også religiøse handlinger vil rammes av forbudet.

Forbudet gjelder ikke bare i Norge, men også hvis man reiser til utlandet for å utføre slike handlinger. Dessuten blir markedsføring av konverteringsterapi forbudt.

Samtykke ingen unnskyldning

Selv om voksne personer har gitt samtykke til behandlingen de utsettes for, skal ikke det tillegges avgjørende vekt, går det fram av merknadene til loven.

– Det viktige spørsmålet vil være om forsøket på konvertering krenker en annen. Her må de konkrete forholdene vurderes fra tilfelle til tilfelle. Press, overtalelse, misbruk av sårbar situasjon, avhengighetsforhold er eksempler på forhold som kan føre til at et samtykke ikke er gyldig, forklarer Trettebergstuen.

Hun sier hun har grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt av Stortinget.

Justisministeren kaller forslaget treffsikkert.

– Det foreslåtte forbudet er et nytt og viktig bidrag til å verne skeive mot skadelige handlinger. Forbudet kommer til å håndheves i Norge. Jeg håper det kan bidra til endring internasjonalt, at Norge kan bli et forbilde for andre land som kommer etter med forbud, sa Mehl på pressekonferansen.

Særskilt vern for barn

Ifølge lovforslaget skal barn gis et særskilt vern.

– Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, sier Trettebergstuen.

Fikk kritikk

Da forslaget ble sendt på høring i fjor, kom det mange kritiske tilbakemeldinger, blant annet fra jurister. I forslaget som nå blir lagt fram, er det gjort flere lovtekniske endringer for å komme dette i møte, får NTB opplyst.

Det har særlig vært skepsis til at forbudet skal ramme konverteringsterapi rettet mot samtykkende voksne.

Regjeringen hadde først varslet at lovforslaget skulle legges fram i april. Det har vært skepsis til forslaget blant medlemmer i Senterpartiets stortingsgruppe, men ifølge Vårt Land har disse godtatt forslaget som nå legges fram.

Nyeste fra Dagsavisen.no: