Innenriks

NAF: – Støtter inndragning av kjøretøy ved råkjøring

Norges Automobilforbund (NAF) støtter Utrykningspolitiets (UP) forslag om å beslaglegge kjøretøyene til ekstreme råkjørere.

– Dette kan være aktuelt også i Norge. Politiet har nødvendig hjemmel i straffeloven. De fleste saker hvor det er idømt inndragning av kjøretøy er gjerne ruskjøring og da på grunn av gjentakelsesfare, men det finnes dommer både fra Høyesterett og lagmannsretten hvor kjøretøy har blitt inndratt på grunn av fartsovertredelse. Ved hasardiøs kjøring er dette noe vi kan støtte av hensyn til trafikksikkerhet, sier NAF-advokat Vigdis Svennungsen.

Sperret E18

Fredag kveld sperret biler uten skilter E18 mellom Lier og Drammen i forbindelse med organisert kappkjøring. Politiet målte en bil til 205 kilometer i timen, og mange tilskuere var samlet på en bru over motorveien for å følge kappløpet, ifølge VG.

Politiet sier til avisen at et gatebilmiljø ulovlig sperret av E18 for å kappkjøre. Veien ble sperret ved hjelp av maskerte personer og biler uten skilt.

– Vår patrulje observerer at noen kappkjører, hvorav den ene stikker. Denne måler vi til 205 km/t før den kjører ut på et jorde og gjennom et gjerde. Tre personer ble senere funnet av hundepatruljen fra Sørøst politidistrikt, sa Karin M. Walin, distriktsleder i Utrykningspolitiet til VG.

Føreren av bilen ble pågrepet og fikk inndratt førerkortet, mens de to passasjerene ble innbrakt.

Dette var ikke første gang motorveien er blitt brukt til hasardiøs kjøring.

Flere ganger har råkjørere lagt ut videoer hvor de passerer 300 kilometer i timen. Og på motorveien ved Bergen moret enkelte seg ved å snu, og kjøre i motgående kjøreretning.

Tidligere i juni ble tre unge bilførere stanset i en laserkontroll på riksvei 7 i Gol. To av førerne ble målt til 172 kilometer i timen, mens den siste av førerne ble målt til 131 kilometer i timen. Målingen fant sted i 80-sonen.

– Jeg skal ikke konkludere, men her snakker vi nok om tre personer som kommer til å være uten førerkortet i lang tid, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

I Danmark strammet Folketinget for to år siden inn på såkalt vanvidskørsel i ferdsels- og straffeloven. Politiet fikk da mulighet til å beslaglegge og auksjonere bort kjøretøyer som ble brukt blant annet til å kjøre altfor fort.

Det danske justisdepartementet opplyste i mars at nesten 2.000 kjøretøyer er beslaglagt i de to årene som er gått etter at innstrammingene i lovverket ble vedtatt.

Reglene innebærer blant annet at politiet skal beslaglegge førerens kjøretøy på stedet der villmannskjøringen har funnet sted, uavhengig av eierforhold.

Noe en norsk mann fra Vestlandet fikk erfare, da han i sin nyinnkjøpte Lamborghini ble stoppet på motorveien ved Hirtshals. Da nådde speedometernåla 236 kilometer i timen. Til Norge kom bilen aldri, og gleden over å ha kjøpt ny bil varte kun noen timer, skrev Nordjyske i februar i fjor, etter at mannen var dømt, og bilen inndratt.

  • Dette er kriteriene for vanvidskørsel i dansk lov:
  • Når farten passerer 200 kilometer i timen.
  • Når farten er minst 100 kilometer i timen og samtidig minst det dobbelte av fartsgrensen.
  • Fyllekjøring med over to i promille.
  • Uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.
  • Når føreren utviser særlig hensynsløs atferd.
  • Når føreren forsettlig forvolder nærliggende fare for noens liv eller helse.
  • Når føreren uaktsomt forvolder betydelig skade på noens kropp eller helse under særlig skjerpende omstendigheter.

Vil ha regelendringer

Knut Smedsrud, som leder Utrykningspolitiet, ber nå om regelendringer for å hindre de verste råkjørerne.

Han vil at politiet skal kunne inndra kjøretøyet hvis man kjører i mer enn 200 kilometer i timen. Samtidig mener han at politiet også skal kunne konfiskere bilen dersom man kjører mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen og speedometeret samtidig viser over 100 kilometer i timen.

NAF-advokat Vigdis Svennungsen sier at politiet i dag har hjemmel til å inndra kjøretøy som er brukt til ekstreme tilfeller av råkjøring.

NAF

– I de groveste tilfellene bør dette være et virkemiddel, sier hun til Dagsavisen

Som oftest er det i forbindelse med ruskjøring at kjøretøy er blitt inndratt og solgt til fordel for statskassa.

I de groveste tilfellene bør dette være et virkemiddel.

—  Vigdis Svennungsen, NAF-advokat

– Men vi vet at rus og fart ofte henger sammen, og at økt rusbruk fører til at unge tar større risiko i trafikken, sier hun.

Hun viser til saker fra lagmannsretten og Høyesterett, hvor motorsyklister etter gjentatte tilfeller av råkjøring fikk inndratt motorsykkelen i tillegg til bøter, fengsel og tap av førerett for alltid.

Støtter forslaget

Andreas Sjalg Unneland, sitter i justiskomiteen for SV, og støtter også forslaget om at det skal være lettere å inndra kjøretøy ved ekstrem råkjøring.

– Det er åpning for det i dagens regelverk, men det brukes i veldig liten grad, sier SV-politikeren til Dagsavisen.

Å ta fra noen bilen eller motorsykkelen er et inngripende tiltak, men bør være et virkemiddel når noen setter liv i fare ved å bruke veien som lekeplass.

—  Andreas Sjalg Unneland (SV)

– Inndraging av kjøretøy er et sterkt virkemiddel, og er et verktøy vi må se nærmere på. Vi ser at danskene har gode erfaringer med dette, så dette er definitivt et verktøy som politiet bør bruker mer. Å ta fra noen bilen eller motorsykkelen er et inngripende tiltak, men bør være et virkemiddel når noen setter liv i fare ved å bruke veien som lekeplass, sier han.

SV.

Han ønsker også en mer progressiv bøte-ordning ved fartsovertredelser, hvor man betaler etter inntekt, og ikke en fast sats.

– I dag betaler alenemoren like mye som en millionær om man kjører for fort. Det kan ikke være slik at noen med raske sportsbiler kan bruke veien som lekeplass, og slippe billig unna om de blir tatt, sier han.

Forslaget om å betale bøter etter inntekt har vært oppe i justiskomiteen, men ble nedstemt.


Mer fra Dagsavisen