Innenriks

SSB-prognose: Den svake kronekursen vil gi nok et år med reallønnsnedgang

Det vil ta lenger tid å få ned inflasjonen på grunn av den svake kronekursen. Det vil igjen føre til et år med reallønnsnedgang, spår SSB.

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.

I Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser er anslaget for årslønnsveksten i 2023 justert opp fra 5,0 prosent til 5,3 prosent.

Selv om anslaget for årslønnsveksten er oppjustert, vil anslaget for veksten i konsumprisindeksen (KPI) på 5,6 prosent for i år tilsi en nedgang i reallønna.

SSB forventer framover en KPI-vekst litt i overkant av 2 prosent, og dermed en årlig reallønnsvekst på rundt 2 prosent fram mot 2026.

Kronekursen har svekket seg med mer enn 10 prosent i løpet av årets fem første måneder. En stor svekkelse kan sette pengepolitikken og lønnsdannelsen på prøve, skriver SSB-forskerne i sin prognose. For Norges Bank vil det også bli vanskeligere å nå inflasjonsmålet.

Prisene i mai var 6,7 prosent høyere

Prisveksten var på 6,7 prosent i mai – høyeste vekst i matpriser siden 80-tallet.

– Prisveksten har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på flyreiser, mat og husleie er det som trekker prisveksten mest opp. I tillegg er veksten fortsatt sterk på importerte varer, noe den svake krona trolig bidrar til.

– Prisveksten fortsetter å holde seg oppe, og vi ser at den har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Tolvmånedersendringen i mai er 0,3 prosentpoeng høyere enn det som ble målt i april.

Prisene på matvarer alene er 13,2 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor. Det er den høyeste tolvmånedersendringen som er målt for matvarer siden tidlig på 80-tallet.

SSB spår rentetopp på 3,75 prosent i år

Svak kronekurs gjør at Statistisk sentralbyrå tror at Norges Bank vil sette opp renta til 3,75 prosent i år.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en pressemelding.

Etter hvert vil både høyere renter og avtakende prisvekst i utlandet bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge beregningene vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet på 2 prosent i 2026.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien framover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier Thomas von Brasch.

Nyeste fra Dagsavisen.no: