Innenriks

Utstyr som etterlyses i Ukraina brennes: – Helt frakoblet virkeligheten, sier Høyre

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) reagerer etter å ha fått vite at brukbart sikkerhetsutstyr fra norsk politi, destrueres i norske forbrenningsovner.

– Helt frakoblet virkeligheten, sier Frølich, som er leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Estimater viser at det hvert år er hundrevis av skuddsikre hjelmer og skuddbeskyttende vester som tas ut av Politiets tjeneste fordi de går ut på dato. Disse blir destruert framfor å sendes til Ukraina, skriver Nettavisen.

– Det er et klasseeksempel på den fredsmodusen som deler av myndighetene har vært i. Den er totalt avkoblet fra realitetene på bakken i Ukraina. Det er sikkert velment og basert på hva man tror tjener ukrainerne, sier Frølich til avisen.

Politidirektoratet har tidligere begrunnet avslag på søknader om brukt utstyr med at det har gått ut på dato. Flere personer avisen har snakket med, mener likevel at utstyret er fullt brukbart.

– Etter at justisdepartementet ble gjort oppmerksom på denne saken, har vi sendt en henvendelse til Politidirektoratet for å klarlegge faktum i saken. Vi kommer tilbake til saken så raskt som mulig, skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justisdepartementet en epost til Nettavisen onsdag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: