Innenriks

Ber om at tidligere sogneprest dømmes til seks år i fengsel

Aktor mener barna den daværende sognepresten forgrep seg på ble til trofeer i hans omfattende samling med overgrepsmateriale.

Torsdag ble rettssaken mot en tidligere sogneprest fra Østlandet avsluttet. Mannen står tiltalt for en rekke nettovergrep mot barn. Etter at mannen ble pågrepet av politiet, valgte kirken å kaste ham ut og frata ham retten til å fortsette i yrket.

Under rettssaken har kontakten mellom den daværende sognepresten og barna blitt viet mye oppmerksomhet. Politiet har lagt fram bevis som viser at mannen tok kontakt med barn på chattetjenesten Omegle og betalte dem for å sende ham nakenbilder og -videoer. Dette skjedde ifølge politiet blant annet fra presteboligen.

– Har du hatt sugardaddy før, var noe av det han skrev til en 14 år gammel jente, før de ble enige om at jenta skulle sende ham flere nakenbilder mot et gavekort på 500 kroner fra kleskjeden H&M.

Han fortsatte å snakke med jenta og be henne om nakenbilder, til tross for at han var klar over at 14-åringen var innlagt på sykehus fordi hun nylig hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Dette mener aktor bør være et straffeskjerpende moment.

Mannen har erkjent straffskyld for nesten alle tiltalepunkter, inkludert voldtekt av en 10 år gammel gutt. Ifølge gutten skal mannen ha truet med å utestenge gutten fra Snapchat, dersom han ikke sendte nakenbilder og -videoer av seg selv.

Under rettssakens siste dag la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i seks år.

– Dette er toppen av isfjellet

Påstanden om straff kunne fort blitt høyere, da politiet anser det som sannsynlig at mannen har begått flere nettovergrep enn det som har vært mulig å bevise i retten.

– Jeg mener vi står overfor toppen av isfjellet i denne saken. Jeg anser det som helt usannsynlig at det ikke finnes flere fornærmede som ikke er identifisert, sa politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten.

Han mente det var få formildende omstendigheter som kan gi noen stor strafferabatt for den tiltalte.

– Etter min oppfatning har tiltalte gjennomgående skjøvet skylden over til de fornærmede, sa politiadvokaten.

Uavhengig av hva retten til slutt mener er rett straff, vil det bli gitt et fradrag på 285 dager for tiden mannen har sittet varetektsfengslet.

Politiadvokatene Stian Moltke-Hansen Tveten (til venstre) og Martin Gautestad Jakobsen er begge aktorer i rettssaken mot den tidligere sognepresten.

Aktor: Barna ble til trofeer

Tvetens kollega, politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen, mener det bør levnes liten tvil for retten at den daværende sognepresten har handlet med forsett.

– Chattene med barna viser at han gjennomgående har utvist et intens forsett opp mot å begå seksuallovbrudd. Vi har sett at han maste, smigret, la press på og betalte for å oppnå det straffbare forholdet og for å dekke sine egne seksuelle behov og lyster, sa han i torsdagens sluttprosedyre.

– Hans drivkraft mot det ulovlige har vært større enn hans frykt for å bli tatt og skammen knyttet til dette, la politiadvokaten til.

Han beskrev mannens omfattende lagring av bilder og videoer av de fornærmede, og andre personer han kom i kontakt med på Omegle, som trofeer.

Bevis lagt fram i retten viste hvordan mannen hadde lagret nakenbilder og -videoer han hadde skaffet seg på en systematisk måte, ofte sortert etter ofrenes navn. Dette var en del av samlingen med overgrepsmateriale som politiet fant i presteboligen, på til sammen 90 bilder og 1.807 videofiler. Videofilene hadde en samlet spilletid på over 80 timer.

Mener han var kynisk og manipulerende

Politiadvokaten påpekte videre at chatteloggene mellom mannen og barna viser at den daværende sognepresten ofte har forsøkt å fremstå som snill og omtenksom i kontakten med dem.

– Vi har blant annet sett bruk av emojier og rosende ord når han har fått tilsendt nakenbilder. Det gjør at jeg tviler på at tiltalte har forstått fullt ut hva hans straffbare handlinger har innebåret. Hans handlinger kan i stedet oppsummeres med ett ord: manipulasjon.

– Slenger du på betalingene og det at tiltalte har objektivisert ungdom til å fremstå som en handelsvare, står vi overfor både en kynisk og manipulerende handling, la politiadvokaten til.

Utdrag fra samtalen mellom sognepresten og jenta.

Mye som sto på spill

Det ble også fremmet krav om oppreisningserstatning fra barnas bistandsadvokater. De lot retten få avgjøre summen, men viste til tidligere saker av lignende karakter der det ble gitt sekssifrede beløp til hver av de fornærmede.

Bistandsadvokat Bjarte Aarlie representerer to av de fornærmede jentene i denne saken.

Bjarte Aarlie er bistandsadvokat for den 14 år gamle jenta. – Vanligvis skulle man tro at en sogneprest har det moralske kompasset i orden, men her har det sviktet helt, sier han om mannens oppførsel.

Han stiller seg undrende til at den daværende sognepresten skal ha gjennomført nettovergrep mot en rekke barn, til tross for alt som sto på spill dersom han ville bli tatt – noe han til slutt ble.

– Han har latt seg overstyre av et voldsomt seksuelt behov, sa bistandsadvokaten i siste dag av rettssaken.

Thor Anders Smith Hoen, som representerer den 10 år gamle gutten, påpekte i likhet med aktoratet at saken som har blitt lagt fram i retten trolig ikke gir et godt nok bilde av mannens aktivitet på internett. Alle forhold i tiltalen skal ha skjedd i løpet av 2022, men mannen har erkjent at han har brukt Omegle i minst ti år forut for det.

– Det lille sløret som politiet har lettet på her er sannsynligvis bare en liten del av et langt større lerret, som vi andre aldri vil få innsyn i, sa Hoen i tingretten.

Forsvarer ber om lavere straff

Forsvarer Oscar Bjøntegaard Wisting mener korrekt straffenivå for den tiltalte mannen er betydelig lavere enn seks års fengsel. Overfor retten argumenterte han for at den samlede utmålingen av straff i stedet bør settes til fengsel i fire år og to til fire måneder.

Wisting pekte da blant annet på at det etter hans syn ikke kan bevises at det ble begått ti tilfeller av nettovergrep mot den 10 år gamle gutten, noe aktor har lagt til grunn i påstanden om straff, men snarere to.

Forsvareren hevdet dessuten at det ikke kan bevises at det ble brukt trusler i kontakten med gutten, og at tiltalte derfor ikke kan dømmes for voldtekt.

Også når det gjaldt kravet om oppreisningserstatning til de fornærmede mente forsvareren at beløpet burde settes noe lavere enn det bistandsadvokatene antydet.

Den tidligere sognepresten ønsket ikke å si noen avsluttende ord før rettssaken ble fullført. Dom ventes innen 14 dager.

---

Dette er saken

  • I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.
  • Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er en sogneprest og familiefar fra Østlandet.
  • Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.
  • Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer, i tillegg til forsøk på å gjøre det samme mot en myndig kvinne.
  • Han er nå tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna.
  • Det yngste barnet er en gutt som bare var 10 år gammel da sognepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.
  • Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: