Innenriks

Tyver på tokt i leiebil og narkorus – kjørte av veien med alt de stjal

Etter raid i en garasje, var tyvenes leiebil fylt opp av verktøy, en moped – og hadde en henger på slep. Gevinsten ble kortvarig og endte i grøfta samme natt.

En leiebil med to menn kjørte en oktobernatt i fjor mellom to bygder på Sørlandet, både sjåfør og passasjer påvirket av narkotika, da de stoppet ved en eiendom for å ta for seg.

Det skulle ikke gå helt etter planen for de to.

Hadde en helt annen versjon

Sjåføren var fra før domfelt for de samme brekkene, da anklagene mot passasjeren i 30-årene, om medvirkning til to tyverier, nylig ble reist for Agder tingrett. Den tiltalte møtte ikke opp i retten, som fikk høre forklaringer fra fire vitner og fikk lagt fram tiltaltes tidligere politiforklaringer.

På eiendommen hvor de stanset bilen, brøt de seg inn i en garasje ved å brekke opp garasjeporten. Herfra stjal de med seg et sveiseapparat med tilhørende gassflasker, et par sveisebriller og en sveisestang, en tang til vannpumpe, en jordingskabel – og en moped, ifølge dommen.

Slik endte ferden for tyvene.

De to mennene kjørte videre med leiebilen og tyvgodset. Senere samme natt stoppet de på en annen adresse, hvor de fra gårdsplassen fant det for godt å stjele en tilhenger som sto parkert der. Tilhengeren var låst, men hengelåsen klarte de å ødelegge og tilhengeren fikk de koblet til bilen.

I politiavhør har passasjeren fortalt en helt annen versjon enn den retten er kommet fram til. Han forklarte at tilhengeren skulle brukes til å flytte tingene hans inn i ny bolig etter et samlivsbrudd, ifølge dommen mot mannen. Han hevdet også overfor politiet at det var en tredje person i bilen, som angivelig eide alt tyvgodset – tilhengeren inkludert.

Retten utelukket denne forklaringen, da den ikke stemte overens med sjåførens versjon samt at politiet ikke fant flere personer da de gjennomførte søk i området der bilen ble funnet. Tiltalte kunne heller ikke bringe andre personalia enn fornavn på den angivelige tredje personen i bilen.

Endte i grøfta – forlot alt

Etter hengertyveriet, gikk ferden langs den sørlandske landeveien videre for de to tyvene, men det varte ikke lenge. Det var fortsatt natt da leiebilen, med tyvegodset inni og den stjålne tilhengeren på slep, kjørte av veien.

De to mennene reagerte med å flykte fra stedet og etterlot seg resultatet av nattens herjinger i grøfta. Det var søk i dette området som førte til at sjåføren ble funnet etter relativt kort tid. Noen timer senere ble politiet tipset om at passasjeren hadde oppsøkt en adresse i nærheten og spurt om å få skyss.

Rettens konklusjon ble at tiltalte skal sone 50 dager i fengsel for medvirkning til to tyverier. Han må også betale sakskostnadene på 3.000 kroner.

Mannen er for en del år siden domfelt to ganger for vinningskriminalitet.

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved denne type kriminalitet da det er et stort samfunnsproblem, og som medfører mye ubehag og heft for de fornærmede som blir utsatt for dette», heter det i dommen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: