Innenriks

Høyre ønsker milliardkutt i jordbruksoppgjøret

Høyre mener det er feil å øke overføringene til landbruket så mye som regjeringen legger opp til, og vil kutte 1,2 milliarder i årets jordbruksoppgjør.

– I en tid hvor vanlige lønnsmottakere har begrenset lønnsvekst, mener Høyre det er feil å øke overføringene til landbruket så mye som regjeringen legger opp til.

Det sier Lene Westgaard Halle, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, i en pressemelding fra partiet, skriver Nationen.

Årets jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag er på 4,15 milliarder kroner.

Til sammenligning fikk politiet en vekst på én milliard kroner og samferdsel 1,8 milliarder kroner i 2023-budsjettet til regjeringen. Nå velger Høyre å spare 1,2 milliarder kroner fra økningen regjeringen la opp til.

– Selv med 1,2 milliarder i frigjorte midler til våre prioriteringer innen helse, forsvar og bedre privatøkonomi for folk, vil bønder – som jeg minner om at er selvstendig næringsdrivende – få en inntektsvekst på 15 prosent, sier Westgaard Halle.

– Det er tre ganger det ordinære lønnsoppgjøret, og vi har da strukket oss veldig langt. Vi mener regjeringen må være mer påholdne med pengebruken i en tid hvor vanlige lønnsmottakere får dårligere råd, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: