Innenriks

Undersøkelse: 67 personer i Forsvaret sier at de har opplevd seksuelle overgrep

67 personer i Forsvaret svarer at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ifølge en undersøkelse fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Undersøkelsen er gjennomført vinteren 2022–2023 blant alle militært- og sivilt ansatte og vernepliktige i førstegangstjenesten i Forsvaret. 10.891 personer svarte på undersøkelsen, skriver Forsvarets Forum.

Forsvarets forum har fått tilgang til undersøkelsen, som offentliggjøres torsdag.

Undersøkelsen stiller to spørsmål om seksuelle overgrep. Spørsmålene gjelder hvorvidt respondenten har «i løpet av de siste 12 månedene opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid av en som tjenestegjør i Forsvaret»

  • «at noen har hatt sex/samleie med deg uten ditt samtykke», eller opplevd
  • «å ha blitt tvunget til seksuelle handlinger».

51 kvinner og 16 menn har svart at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er en økning fra 2020, hvor det til sammen var 45 menn og kvinner som svarte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.Nyeste fra Dagsavisen.no: