Innenriks

Kokaineksplosjon: Unge Venstre i strupen på KrFU-forslag

KrFU vil bruke spyttprøver for å lette politiets arbeid med å avdekke kokainbruk blant unge, som i Oslo øker dramatisk. – Vi trenger ikke mer inngripende verktøy til å begå krenkelser mot ungdom, kontrer Unge Venstre-leder Ane Breivik.

Kokainbruken har vokst kraftig blant unge i Oslo, ifølge en ny undersøkelse. Det er nå tre ganger så mange unge i Oslo, som sier at de har brukt kokain, som for fem år siden, viser den ferske undersøkelsen Ung i Oslo.

– Vi har aldri sett så høye kokaintall noen gang. Dette er nytt, sier NOVA-forsker Anders Bakken som står bak undersøkelsen, til Aftenposten.

Vil ha spyttprøver

Den eksplosive økningen i kokainbruk blant unge, ønsker KrF Ungdom å møte blant annet med å gi politiet rett til å kreve spyttprøver av folk de mistenker at er ruset. Det vil styrke politiets verktøy til å avdekke rusbruk, argumenterte KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland i Dagsnytt18 mandag kveld.

– Problemet er at politiet ikke har verktøy til å avdekke rusbruk på samme måte som før. Politiet har en viktig avdekkende rolle i det forebyggende arbeidet. Og vi mener at spyttprøve kan være et viktig tiltak. Vi vet at riksadvokaten har sagt at urinprøver ikke er egnet. Og vi vet at spyttprøver er et tiltak som allerede har vært brukt gjennom pandemien og som blir brukt i håndhevelsen av veitrafikkloven. Da kan vi også bruke det til å avdekke narkotikabruk, sa Bjuland til samme kilde.

Hadle Rasmus Bjuland er gjenvalgt som leder for KrFU. Foto: KrFU / NTB

Ifølge undersøkelsen, sier 8 prosent av alle elever på videregående skole i Oslo at de har prøvd kokain det siste året. Det er dobbelt så mange gutter som jenter, som sier de har prøvd. Dette gjelder særlig de to siste årene på videregående.

– Vegrer seg for å be om hjelp

I den direktesendte NRK-debatten, reagerte Unge Venstre på forslaget fra KrFU. Leder Ane Breivik i Unge Venstre mener at KrFU begynner i feil ende når de tar til orde for det hun betegner som «stadig mer inngripende tvangsmidler».

– Det er ikke slik at vi får ned kokainbruken ved at politiet får mer inngripende verktøy til å begå krenkelser mot ungdom. Politiet har heller ikke mistet noen verktøy, men det er kommet fram at de på systematisk vis har brutt loven i bruken av verktøyene de har. Jeg er også bekymret som følge av tallene fra denne undersøkelsen, men jeg mener at straffesporet ikke er riktige veien å gå, svarte Breivik, og poenterte:

– Vi må heller sørge for at flere kan be om hjelp, fjerne straffen og mye av tabuet. Jeg er særlig bekymret for de ungdommene som kan komme til å få i seg et stoff de ikke helt vet hva er eller kjenner virkningen av. For vi vet også at mange ungdommer vegrer seg for å kontakte nødetatene når de trenger hjelp – i frykt for konsekvensene og nettopp straff, sa Breivik i Dagsnytt18.

Ane Breivik, leder i Unge Venstre.

Kokainbruken er høyere blant guttene som fester mest. Dette gjelder de som svarer at de har drukket alkohol mer enn ti ganger det siste året. I denne gruppen svarer 35 prosent at de har brukt kokain.

Undersøkelsen viser også at det er forskjeller fra bydel til bydel, når det gjelder narkotikabruk blant unge. Det er vanligere å bruke tunge narkotiske stoffer blant unge på Oslo vest eller i indre by.

69 prosent av alle elever mellom 13 og 19 i Oslo har svart på undersøkelsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: