Innenriks

Studentsamskipnadene tjente godt: – Oppgaven er å levere gode velferdstjenester, sier studentleder

Landets studentsamskipnader hadde samlet et driftsresultat på 648 millioner kroner i 2023. Samtidig har de godt med penger på bok. Mye kommer ikke studentene til gode, påpeker førsteamanuensis ved NHH.

Det samlede driftsresultatet for studentsamskipnadene i fjor var på 146 millioner kroner mer enn i 2021. Samtidig var snittet på resultatgraden, altså hvor stort overskuddet er målt i prosent av utgiftene, på 12,65 prosent, skriver Khrono.

Ved årsskiftet hadde studentsamskipnadene også til sammen 1,15 milliarder kroner i banken.

Studentsamskipnadene skal sørge for velferdstilbudet til dagens studenter.

– Mye som ikke kommer dagens studenter til gode

Førsteamanuensis Iver Bragelien på Norges Handelshøyskole sier at han er overrasket over at dagens studenter finansierer velferden til morgendagens studenter. Han mener at dagens studenter kunne ha forventet både lavere husleie og kantinepriser.

– Riktignok kan det være riktig i perioder å spare til store prosjekter som skal gjennomføres, men over tid bør ikke lønnsomhetsnivået være så høyt i samskipnadene, etter min mening. Vi ser jo også at gjennomsnittet for alle er høyt, så her er det mye penger som ikke kommer dagens studenter til gode, sier Bragelien til Khrono.

Maika Godal Dam er leder i Norsk studentorganisasjon. Hun understreker at overskudd i studentsamskipnadenes drift først og fremst skal bidra til bedre velferdstjenester til studentene.

Det er leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, i stor grad enig i.

– Samskipnadenes oppgave er å levere velferdstjenester til studentene. Alle pengene bør gå til å sikre gode og rimelige velferdstjenester. Når de sitter på overskudd, bør samskipnadene gå i dialog med sine studenter lokalt, og la det være opp til de studentene om pengene skal fortsette å stå på bok eller brukes til å forbedre velferdstilbudet deres, sier Dam til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg er ganske sikker på at jeg vet hva de aller fleste studentene rundt i landet ville bedt om at pengene blir brukt til dersom de fikk det valget.

Minner om at studenter har styreflertall

Videre er Dam tydelig på at hun har en klar forventning om at studentsamskipnadene er åpne om sin økonomi, og at de nå som overskuddene er blitt kjent involverer studentene i disponeringen av pengene.

I oversikten som Khrono har presentert, går det fram at direktørene i samtlige unntatt én samskipnad har lønn på godt over millionen.

– Studenter har flertall i styrene, og det er styrene som setter direktørlønna. Så studentene selv har alle muligheter til å gjøre noe med direktørenes lønnsnivå, enten styrerepresentantene direkte eller andre studenter som stiller sine styrerepresentanter til ansvar, sier Dam, og avslutter:

– Jeg tror man kan være en like god direktør uten millioner i årsinntekt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: