Innenriks

Matlary slakter anmelder for slakt av Ukraina-bok

Janne Haaland Matlary fillerister bokanmelder Jonas Bals for hans slakt av boka «Krigen i Ukraina» i Klassekampen.

– Det er helt absurd hva Bals insinuerer og skriver i denne groteske anmeldelsen, mener Matlary, en av mange medforfattere til boka.

I en anmeldelse hos Klassekampen lørdag fikk boka totalslakt, både for språk og for innhold. Det går ikke upåaktet hen.

– Seriøse folk som leser denne bokanmeldelsen, rister bare på hodet. Slike «anmeldelser» ødelegger for avisens seriøsitet og nivå. Jeg kan ikke forstå hvordan Klassekampen kan trykke en slik anmeldelse, som er så til de grader ubalansert, sier Matlary til Dagsavisen.

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal forsvarer at de trykket den harde anmeldelsen av boka.

– Jeg skjønner at hun reagerer. Anmeldelsen er hard mot boka, og generelt hard mot språkføringen til Janne Haaland Matlary, sier Mari Skurdal til Dagsavisen.

Les hele svaret til Mari Skurdal nederst i saken.

Professoren i internasjonal politikk får selv hard medfart i anmeldelsen av Tormod Heiers bok om krigen i Ukraina. Heier og mange av bidragsyterne figurerer hyppig som eksperter i norske medier om krigen i Ukraina.

– En fagbok, ikke en debattbok

Bals spekulerer i om Matlary, klønete eller med intensjon, sidestiller offer og overgriper i krigen. Han mener samtidig at hun har noen formuleringer som gjør det uklart hva som er hennes ståsted i konflikten, som endte med at Russland gikk til angrepskrig mot nabolandet Ukraina i februar i fjor.

– Bals drar ut min setning, om at begge parter vil krige videre, som støtte til Russland. Dette er jo tatt helt ut av løse luften. At de kriger videre, er et empirisk faktum, men Bals insinuerer det han ønsker seg – helt uten grunnlag i teksten, mener Matlary, og utdyper for dem som eventuelt skulle ha kommet til å trekke hennes analyse av krigen i tvil:

– Jeg har skrevet mye om denne konflikten og aldri gitt uttrykk for noen Russland-sympati. Min bok «Verden blir ikke den samme», om krigen og konsekvensene, kommer på Kagge neste uke. Poenget med tittelen er at Russland bryter folkeretten på ekstremt alvorlig vis og derfor er dette en konflikt som endrer verden. Det gjør det nødvendig for vestlige land, ja nær sagt hele verden, å fordømme det, da forbudet mot aggresjonskrig i FN-pakten er bærebjelken i internasjonal politikk.

– Så ditt kapittel i Heiers bok levner ingen tvil om ditt syn på konflikten, slik Bals hevder?

– Dette er en fagbok, ikke en debattbok. Faktum er at Russland er aggressoren, som bryter FN-paktens hovednorm på eklatant vis. Ingen er uenig i dette. Selv Rødt sender våpen, poengterer Matlary.

– For en krenkende holdning til rullestolbrukere

Selv trekker hun anmelderens etikk i tvil og lurer på hvordan teksten hans i det hele tatt ble publisert.

– Bals hadde også en helt absurd anmeldelse av min forrige bok, og jeg oppfatter dette i sum som at når han ikke liker noe politisk så skal det angripes med alle midler. En anmelders jobb er å gi en rettferdig og balansert vurdering, sier Matlary.

Hun forteller at det nå kommer sterke reaksjoner fra forfattere og forlagsredaktør Per Robstad, som forbereder et tilsvar.

I anmeldelsen tar Bals blant annet for seg en rekke skrivefeil i navn og stedsnavn samt dårlige setninger og formuleringer, og etterlyser grundigere korrekturlesing fra Fagbokforlaget. Matlary mener Bals bommer også i deler av den kritikken:

– Anmeldelsen er en voldsom overdramatisering av noe småplukk med hensyn til skrivefeil, som ble til «skandale mellom to permer» i konklusjon.

Hun gir ham stryk for en sammenligning hun mener er upassende:

– Fordi jeg velger å beholde engelske sitater, som er helt i orden og som jeg vil ha fordi oversettelser noen ganger mister mening, betegner Bals mitt kapittel som «en allerede haltende tekst som havner i rullestol». Å sitte i rullestol er altså synonymt med dårlig tekst – for en krenkende holdning til rullestolbrukere!

Slik svarer anmelderen

Anmelder Jonas Bals forteller til Dagsavisen at rullestol-sammenligningen også ble diskutert på sosialer medier i helgen.

– Jeg ser at det muligens var et uheldig språklig bilde. Et forslag var «fra å halte til å brekke begge beina». Poenget mitt var at teksten var dårlig skrevet, med svak flyt og krøkkete formuleringer, sier Bals.

Jonas Bals anmeldte boka «Krigen i Ukraina» for Klassekampen med krass kritikk. Nå får anmelderen selv en krass anmeldelse – av medforfatter Janne Haaland Matlary.

Han oppfattet aldri Matlarys kapittel i «Krigen i Ukraina» som en meningsytring, noe han påpeker at han tok høyde for i anmeldelsen. «Kanskje det er klønete mer enn et faktisk forsøk på å sidestille offer og overgriper, men gæærnt blir det lell», skrev han.

– I tillegg påpekte jeg at hun nylig har utgitt en bok selv, hvor hun går svært langt i å uttrykke en markant støtte til Ungarns president Viktor Orban og den «konservative», men i realiteten høyreradikale, kulturkrigen han fører. Det gjør at jeg blir nysgjerrig på hvor hun står i synet på demokratiets stilling i Europa og hvem det er som truer det, forklarer Bals.

Han mener samtidig at det i en anmeldelse er naturlig å kommentere på politikk når det er politikk saken dreier seg om.

– Det er helt åpenbart en stor politisk uenighet her, og det ville vært rart ikke å kommentere på det i en anmeldelse av en politisk debattbok, som hennes forrige bok var, svarer Bals.

Matlary reagerer sterkt på at Bals igjen hevder at hun støtter Orban, et standpunkt hun mener han tillegger henne uten grunn. Boka det refereres til, «Demokratiets langsomme død» ble utgitt av Kagge forlag i 2021.

– Det er løgn at jeg støtter Orban, en påstand Bals nå gjentar. I «Demokratiets langsomme død» skriver jeg at kritikken mot Ungarn om maktkonsentrasjon og politisering av domstolene er korrekt, men at kritikken om familie- og kjønnspolitikk ikke er det. For dette bestemmer faktisk hvert land suverent.

– Polen kan ha forbud mot abort dersom landet ønsker det. Ungarn har samme abortlov som Norge. Ungarn kan definere ekteskapet tradisjonelt og ha partnerskapslov, om de vil – det hadde jo også Norge for noen år siden. Poenget er ikke hva som er riktig eller galt, men at uenighet i disse spørsmålene er legitimt og at beslutninger tas på nasjonalt nivå – ikke overnasjonalt i EU selv om EU blander seg inn, forklarer Matlary og avslutter:

– Jeg mener altså at kritikken av Ungarn må nyanseres, men Bals regner dette som støtte til Orban. Det er fullstendig feil, uredelig og et forsøk på stempling. Nå bruker han denne insinuasjonen og løgnen som grunnlag for å påstå at jeg må støtte Putins krig fordi Orban gjør det. Hva skal man si til slikt?

Hard slakt

Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal synes slakten av boka er hard, mens forsvarer at den ble trykket.

– Jonas Bals har vært vår anmelder gjennom mange år, og dette er hans ærlige mening om boka. Det er mange bidragsytere til boka, i tillegg til Haaland Matlary, og noen synes han er ok, og andre helt skandale. At det er en hard slakt av boka, er det ingen tvil om, sier Skurdal.

.

Tirsdag trykker Klassekampen en kronikk skrevet av en av bidragsyterne til boka, og hun regner med at debatten om boka vil fortsette i Klassekampens spalter,

– Det er viktig at vi får frem forståelsen av situasjonen i Ukraina. Og det er bra med tilsvar, som kan føre til nye momenter om situasjonen i Ukraina, sier redaktøren.

– Vi har frie kritikere i en avis, og de må ha lov til å ha sine egne vurderinger. Så jeg forsvarer absolutt at vi trykket anmeldelsen, sier Mari Skurdal.

Nyeste fra Dagsavisen.no: